PONUDBA IZOBRAŽEVANJ ZA ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Izobraževanja za kolektive, skupine učiteljev in starše smo do sedaj izvedli že na več kot 100 različnih šolah! 
Vabimo vas, da pogledate osveženo ponudbo izobraževanj za prihodnje šolsko leto. 
Za vas lahko pripravimo tudi popolnoma personalizirano izobraževanje – glede na vaše aktualne potrebe. Pišite nam na info@cor.si!
PONUDBA IZOBRAŽEVANJ PO VAŠI MERI V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

Za nami je obdobje, ki je pomembno vplivalo tako na naše učence, kot tudi na nas, zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Za nami je zahtevno obdobje, ki je iz dneva v dan preizkušalo našo zagnanost, voljo, potrpežljivost, delavnost, vztrajnost in prilagodljivost. Prav slednje bo v prihodnosti vse pomembnejše – da se bomo kot tisti, ki otroke obenem vzgajamo in izobražujemo, znali prilagoditi vse hitrejšim družbenim spremembam. Ključ do uspešne prilagoditve, do aktivnega iskanja rešitev, ko je potrebno prilagoditi ustaljene načine poučevanja in poiskati nove, za drugačno situacijo bolj primerne pristope k poučevanju, je naše vseživljenjsko izobraževanje.

Da bi pripravili izobraževanja, ki vam bodo najprej pomagala pri učinkovitem delu v razredu (od ustvarjanja pozitivne klime, obvladovanja medvrstniškega nasilja, krepitvi socialnih veščin, izboljševanju komunikacijskih veščin med učenci, do konkretnih metod in tehnik, ki vam bodo v razredu pomagale ustvariti okolje, znotraj katerega se bodo učenci lahko učili), ob tem pa vam bodo pomagala tudi pri ustvarjanju pozitivnega, vključujočega in ambicioznega delovnega okolja na vaši šoli, smo v preteklem letu skrbno zbirali vtise, mnenja in izkušnje številnih zaposlenih osnovnih in srednjih šolah. Dobili smo informacije o tem, kaj potrebujete, na katerih področjih potrebujete več znanja, kje potrebujete nekaj podpore in v katerih situacijah potrebujete konkretne metode in tehnike za delo z učenci. Na osnovi teh informacij smo pripravili ponudbo izobraževanj za prihodnje leto.

Seveda, kot do sedaj, bomo vsako izobraževanje na vaši šoli prilagodili vašim potrebam in željam. Cenimo vaš čas, zato si želimo, da v času, ki ga namenite dodatnemu izobraževanju, dobite kar največ koristnih informacij.

Vabimo vas k ogledu ponudbe in se veselimo srečanja z vami v novem šolskem letu.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo preko e-pošte (info@cor.si) ali na telefonski številki 041 871 814 (Neva). 

 

PONUDBA IZOBRAŽEVANJ ZA VAŠ KOLEKTIV

 • PROGRAM OSEBNEGA RAZVOJA ZA UČITELJE – TRANSAKCIJSKA ANALIZA V UČILNICI   

Transakcijska analiza je psihoterapevtska smer s svojo teorijo komunikacije, ki je zelo uporabna na področju dela s timi, odlično pa jo je mogoče aplicirati tudi na šolsko okolje.

Poglobljeno, skozi veliko praktičnih vaj, bomo obravnavali osnovne principe Transakcijske analize, s čemer bodo udeleženci osebnostno rastli, izboljšali svojo komunikacijo in na vedenje ljudi, s katerimi se vsakodnevno srečujejo, pogledali še iz drugačne plati, kot so to morda počeli do sedaj.

Program osebnega razvoja za učitelje – transakcijska analiza v učilnici bomo letos izvedli že 5. leto. Srečujemo se enkrat mesečno, preko ZOOM-a in/ali v živo, Izvajamo ga v treh skupinah – začetni, nadaljevalni in podporni skupini.

Vse informacije o programu in posameznih stopnjah so dostopne na naši spletni strani http://cor.si/aktualna-izobrazevanja/ .

Za vaš kolektiv lahko izvedemo prilagojen program 1. stopnje. Pišite nam na info@cor.si in skupaj bomo določili vsebine in število srečanj ter izobraževanje prilagodili vašim potrebam. 

Nekaj mnenj dosedanjih udeležencev programa:

 Sprva se mi je zdelo izobraževanje precej obsežno, zaradi otrok sem kolebala z odločitvijo o tem, da se priključim. Seveda, včasih sem se stežka usedla na računalnik a takoj, ko smo začeli sem pozabila na vse ostalo. Bilo je super, pridobila sem ogromno znanja, koristilo mi je, da smo aktualne zadeve predebatirali in jih interpretirali tudi s pomočjo TA. Hvala za vse in se vidimo prihodnje leto, na 2. stopnji!  – Maša Veber

 Na izobraževanje sem se prijavila kljub temu, da sem bila na robu izgorelosti. Moram pa reči, da mi je čas, ki sem ga namenila temu izobraževanju pomagal pri osebni rasti, pri uvidu določenih zadev, pri začetku sprememb, ki jih želim uvesti v svoje življenje in seveda pri tem, da lahko sem lahko še naprej taka učiteljica, kot si želim biti, ne da bi bila ob tem vsakodnevno izčrpana.  – Majda

 Voditeljici izčrpno predstavita teorijo in jo slikovito podkrepita s primeri iz svoje prakse; udeležence tako spodbudita k analitičnemu pogledu na lasten notranji svet in svet medosebnih odnosov. Zelo uporabno tako v šoli kot doma!  – Marjana Pšeničnik

 

 • RAZREDNIK V NOVEM ŠOLSKEM LETU

Na interaktivnem predavanju z naslovom Razrednik v novem šolskem letu bomo izhajali iz vaših potreb in vprašanj. Poskušali bomo poiskati rešitve za situacije s katerimi se vi vsakodnevno srečujete.

Učenci

• Kaj je pomembno pri prvem stiku z učenci?

• Katera pravila so nujna že prvi šolski dan in katera lahko določimo kasneje?

• Kaj je nujno pri postavljanju pravil – doslednost ali vztrajnost?

• Kakšen je učinkovit vzgojni načrt?

• Kako vzpostavim avtoriteto v razredu?

• Načrt tematskih razrednih ur za novo šolsko leto – vsebinsko in časovno.

• Kako naj vodim razredno uro, da bo učinkovita?

• Kako naj ob vsej paleti različnih učencev v razredu ohranim svojo energijo?

 

Starši

• Kako pripraviti vzgojno vsebino za starše, da bi me slišali?

• Kako voditi individualni razgovor s starši v katerem jim moramo sporočiti, da neko

negativno informacijo (npr. da njihova vzgoja ni optimalna, da otrok nima mej, da ima

težave, …)?

• Kako komunicirati z agresivnimi starši?

• Kako pripraviti učinkovit roditeljski sestanek?

 

Izboljšanje razredne klime s socialnimi igrami

• Kako zastaviti načrt krepitve socialnih spretnosti pri učencu/učencih?

• Katere socialne igre nam lahko pomagajo pri vzpostavljanju razredne klime?

• Katere socialne igre pomagajo pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami/tujcev v

oddelek?

• Katere socialne igre pomagajo pri navajanju na sprejemanje pravil?

• Sproščanje in zmanjševanje testne anksioznosti pri učencih.

 

Pridružite se nam lahko 16.9.2022 v Strunjanu (več informacij na www.cor.si/izobrazevanja), ali pa nam pišete na info@cor.si za izvedbo izobraževanja za vaš kolektiv.

 

 • DELO Z VZGOJNO ZAHTEVNIMI UČENCI

Pogosto se na nas obračate učitelji, ki poročate, da vam nek učenec predstavlja velik izziv in da ne veste kako z njim učinkovito delati in doseči spremembe njegovega vedenja. Nekateri učenci so namreč iz različnih razlogov vzgojno bolj zahtevni kot drugi. Z njimi se težje komunicira, počasneje spreminjajo svoje vedenje, dajejo občutek, da jim ni mar, pri njih je več vedenj pozunanjenja, večkrat prihajajo v konflikte, … Kako kot učitelj pristopiti k takemu učencu, kaj je v ozadju njegovega vedenja in kako lahko na to vplivamo v šoli?

Govorili bomo o:

– sistematičnem pristopu k težavam takih učencev,

– smernicah učinkovitega ukrepanja na nivoju razreda in šole,

– pomenu jasnih kriterijev sprejemljivega vedenja (pogosto popuščamo in zgolj

opozarjamo, ne ukrepamo pa s konkretnimi posledicami, sporočamo torej

otroku, da je vedenje dovoljeno),

– občutkih učiteljev pri delu s takimi učenci,

– učinkoviti komunikaciji s takimi učenci,

– pomenu učinkovitega sodelovanja s starši takih učencev,

– kako komunicirati s starši teh učencev, kaj od njih zahtevati in na kakšen način.

Pridružite se nam lahko 17.9.2022 v Strunjanu (več informacij na www.cor.si/izobrazevanja), ali pa nam pišete na info@cor.si za izvedbo izobraževanja za vaš kolektiv.

 

 • SOCIALNE IGRE V RAZREDU

Vedno pogosteje ugotavljamo, da prihajajo otroci v šolo popolnoma brez razvitih socialnih spretnosti. Posledično so pogosto nemirni, žaljivi in nasilni, posebno takrat, ko niso zadovoljene vse njihove želje. Med te učence danes ne sodijo zgolj učenci s posebnimi potrebami. Taki otroci spore rešujejo na nekonstruktiven način, z vrstniki ne znajo vzpostaviti ustrezne komunikacije, nekateri otroci so neprestano v vlogi žrtev, drugi pa v vlogi nasilnežev.

Pouk je otežen, učitelji vse več časa porabijo za umirjanje, razreševanje sporov, pojasnjevanje pravil, tolaženje, kaznovanje, …

Da se boste z aktualno situacijo lažje soočili Vas vljudno vabimo na interaktivno izobraževanje z naslovom ”Učenje socialnih veščin – uporaba socialnih iger v razredu”.

 

Z udeležbo boste dobili odgovore na naslednja vprašanja …

 

1. Kako jasno izraziti pravila in svoja pričakovanja?

2. Kako stopiti v učilnico suvereno.

3. Kako izvesti dogovorjene posledice nesprejemljivega vedenja?

4. Kako učinkovite so pohvale?

5. Kdaj in kakšen socialni načrt je učinkovit?

6. Katere socialne igre pripomorejo k ustvarjanju pozitivne klime, k povezovanju med

učenci in katere pripomorejo k sprejemanju pravil?

7. Kaj lahko kot učitelj naredite, da boste zadovoljni sami s sabo in s svojim delom? Kje

so meje vaše odgovornosti?

8. Primeri socialnih iger namenjenih sproščanju.

9. Socialne igre za oblikovanje pozitivne klime v razredu.

10. Oblikovanje učinkovitega vzgojnega načrta

 

Pridružite se nam lahko 12.11.2022 v Strunjanu (več informacij na www.cor.si/izobrazevanja), ali pa nam pišete na info@cor.si za izvedbo izobraževanja za vaš kolektiv.

 • KAKO OHRANITI STRAST DO POUČEVANJA

Izobraževanje je temelji na spoznanjih iz področja transakcijske analize, teorije izbire in nevrolingvističnega programiranja. Cilj izobraževanja je motiviranje učiteljev za nadaljnje delo, opozarjanje na težave z izgorelostjo med učitelji in znake le-te, izboljšanje komunikacije med učitelji in skrb za dobro počutje in osebni razvoj učiteljev, kar vse pomembno vpliva na kakovost izobraževanja, ki so ga deležni učenci.

 

 • PALETA UČENCEV V RAZREDU

Na izobraževanju prejmete osnovne informacije o celi paleti učencev, ki jih vsakodnevno poučujete. Vse večkrat imate v razredih zares celo paleto učencev, z zelo različnimi potrebami, vsak od njih zahteva poseben pristop in metode dela. Kako z vsem tem uspešno žonglirati?

 

 • ŠOLAR – socialne veščine, komunikacija in sprejemanje drugih

Na izobraževanju boste spoznali socialne igre in druge aktivnosti s pomočjo katerih lahko v razredu spodbujate socialne veščine in dobro medosebno komunikacijo. Spoznali boste tudi načine, metode in tehnike s pomočjo katerih se učenci naučijo sprejemanja drugih in začnejo ustvarjati vključujočo družbo. Na izobraževanju boste izvedeli tudi, zakaj je krepitev socialnih veščin tako zelo pomembna in kako zelo se povezuje s šolsko prilagojenostjo vaših učencev.

 

 • DOBER RAZREDNIK IN UČINKOVITE RAZREDNE URE 

Ste se kdaj vprašali kakšna je vloga razrednika? Kaj so vaše delovne naloge, kaj pa je bolje prepustiti drugim učiteljem? Kako lahko kot razrednik učinkovito komunicirate s starši? Kako postanete dober vodja, ki bo znal iz svojih učencev  potegniti  tisto najboljše? Kako načrtovati razredne ure, da jih boste v polnosti izkoristili?

 

 • Učenci z učnimi težavami

Kdo so učenci z učnimi težavami? Kaj je njihova logika vedenja, ki jo moramo razumeti za učinkovito delo z njimi? Kako pristopiti k posameznemu učencu, mu predstaviti različne strategije učenja in pojasniti koristnost organizacije in načrtovanja?

 

 • Disciplina v razredu – učitelj z avtoriteto 

Kako vstopiti v razred, da me bodo učenci spoštovali? Zakaj nekateri učitelji nimajo težav z disciplino in z avtoriteto? Kaj se dogaja pri učiteljih, ki se preveč zanašajo na disciplino? Kako naša osebnost, naš način govora in nebesedna komunikacija vplivajo na razredno klimo? Kaj lahko naredite, da boste razred vodili tako, kot ste si zamislili – brez težav z disciplino?

 

 • UČINKOVITA KOMUNIKACIJA Z UČENCI IN STARŠI

Pridobili boste informacije o tem, kako učinkovito komunicirati z učenci in s starši v najrazličnejših situacijah v katerih se znajdete. Kako sporočiti določene novice, kako izraziti zahteve in pričakovanja, da na drugi strani ne naletimo na odpor? Kako oblikovati sodelovalen odnos s starši tudi, če nismo na isti  valovni dolžini . Izobraževanje je zasnovano izrazito praktično, na primerih iz prakse in na igri vlog s katero bomo urili komunikacijske veščine.

 

 • NEMOTIVIRANI UČENCI – IZZIV ZA UČITELJA

Zakaj so danes mnogi učenci nemotivirani? Kaj je v ozadju njihove nizke motivacije? Kaj se dogaja na ravni možganov, da prihaja do tako pogoste nemotiviranosti pri mladih na različnih področjih? Kako se pravzaprav razvija motivirano vedenje in kako lahko učenca motiviramo v šoli?

 

 • ČUSTVENA IN SOCIALNA INTELIGENTNOST OTROK 

Kaj je pojem čustvene in socialne inteligentnosti? Kako se ti dve obliki inteligentnosti razvijata in kako sta povezani z otrokovim znanjem? Zakaj je spodbujanje razvoja le-teh pomembno za pozitivno razredno in šolsko klimo? Na kakšen način lahko to počnemo.

 

 • KAKO KOT PEDAGOŠKI DELAVEC POSKRBETI ZASE?

Kaj je utrujenost zaradi sočutja in zakaj se vse več pedagoških delavcev znajde na točki, ko so nemotivirani, brezbrižni, otopeli, brez energije in brez občutka koristnosti in izpolnjenosti? Katere osebne značilnosti so večini pedagoških delavcev skupne? Kako preprečiti, da bi izgubili veselje do poučevanja in ohranili dovolj energije za kvalitetno življenje izven službe?

 

 • NASILJE MED OTROKI IN MLADOSTNIKI

Kaj botruje porastu nasilja med otroki in mladostniki? Kako nasilje vpliva na razredno in šolsko klimo? Porast tesnobe med učenci in kaj ima s tem nasilje? Kako postopati v konkretnih primerih nasilja med učenci in kako na šoli oblikovati šolsko klimo brez nasilja.

 

PONUDBA IZOBRAŽEVANJ PO MERI ZA STARŠE VAŠIH UČENCEV

Vsa izobraževanja za zaposlene lahko prilagodimo vašim željam in potrebam. Za več informacij in ponudbo nam pišite na info@cor.si.

 

 • KAJ ZMORE MOJ PRVOŠOLČEK

Izobraževanje je namenjeno staršem prvošolčkov. Namenjeno je informiranju staršev o značilnostih razvojnega obdobja v katerem je njihov otrok, o otrokovih sposobnostih in spretnostih v tem obdobju. Starši pridobijo tudi informacije o tem, kakšna je njihova vloga, ko njihov otrok postane šolar – kako naj ga vzpodbujajo, koliko naj zahtevajo od njega, na katere pasti naj bodo pozorni, kako naj odreagirajo v najpogostejših situacijah, kje naj raje popustijo in kje poskušajo držati meje.

 

 • ALI SEM DOBER STARŠ, ČE MOJ OTROK NI VEDNO SREČEN?

Izobraževanje je namenjeno staršem učencev vseh starosti. Starši pridobijo znanje o tem, kako otrok oblikuje delovne navade, zakaj je od njega potrebno določene stvari zahtevati, tudi, če je otrok nadpovrečno sposoben. Govorili bomo tudi o tem, da je pomembno, da otrok doživlja frustracije in da se moramo kot starši vzdržati ščitenja otroka pred le-temi.

 

 • KAKO VZGAJATI, DA BO LAŽJE SHAJATI?

Izobraževanje je namenjeno staršem učencev vseh starosti. Starši pridobijo pomembna znanja o vzgojnih slogih in starševskih vedenjih ter vplivih le-teh na otroka. Govorili bomo tudi o tem, kako se posamezna starševska vedenja povezujejo z otrokovo šolsko prilagojenostjo (učni uspeh, sprejetost med sovrstnike, …).

 

 • KAKO OTROKU POMAGATI OBLIKOVATI UČNE NAVADE?

To izobraževanje je sestavljeno iz dveh delov: dela namenjenega staršem in dela namenjenega učencem. Starši pridobijo informacije o tem, kako lahko pomagajo otroku, da pridobi delovne in učne navade, kako naj ga spodbudijo k učenju in kako naj podpirajo njegov učni proces in pozitiven odnos do šole. Učenci pridobijo informacije o tem, kako se lahko čim manj časa učijo in čim več znajo (konkretne tehnike, metode učenja, kaj naj naredijo, če občutijo strah pred ocenjevanjem, kako naj se motivirajo, ko se jim ne da učiti, zakaj je načrt ključ do uspeha, …).

 

 • NA POMOČ! NAJSTNIKA IMAMO!

To izobraževanje je namenjeno staršem učencev druge in tretje triade. Kako se pripraviti na turbulentno obdobje najstništva, kaj so povsem normalna najstniška vedenja in kateri so tisti znaki ob katerih moramo kot starš odreagirati. Kako naj ohranimo dober odnos z najstnikom? Kako naj z najstnikom sploh komuniciramo?

 

 • UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI – VLOGA STARŠA

Na izobraževanju staršem predamo osnovne informacije o učencih s posebnimi potrebami. Predstavimo načine na katere lahko učencem pomagajo do boljše organizacije in načrtovanja učenja. Staršem predstavimo pomen sodelovanja s šolo, njihovo vlogo pri tem sodelovanju in pojasnimo, zakaj so diagnoza in ustrezne prilagoditve šele prvi korak k ustrezni pomoči učencu.

 

Začetek

0:00

01.09.2022

Konec

0:00

01.09.2023

Lokacija

Na vaši šoli