PONUDBA IZOBRAŽEVANJ ZA KOLEKTIVE

Za šolsko leto 2021/2022 smo pripravili več možnih tem predavanj in delavnic za kolektive vrtcev, osnovnih in srednjih šol …
Teme izobraževanj in delavnic, ki jih ponujamo:
1. Pozitivno vodenje razreda.
– Kakšen učitelj želim biti in katere vrednote želim pri učencih spodbujati?
– Kako učinkovito oblikovati razredna pravila?
– Zakaj je pomembno, da ima neprimerno vedenje tudi jasne in predvidljive posledice?
– Kaj nam čahko pomaga pri tem, da v razredu vzpostavimo avtoriteto?
– Kakšen pristop ubrati pri delu z učenci s posebnimi potrebami?
– Kako so nam lahko pri vodenju razreda v pomoč razredne ure? Kako jih načrtovati in strukturirati?
– Zakaj je smiselno krepiti socialne veščine? Na katere načine lahko to počnemo?
– Kje so meje naše odgovornosti? Kako narediti mejo in pustiti šolske zadeve v šoli in ob tem ne občutiti krivde?
2. Učinkovita komunikacija s starši. 
– Osnove komunikacije na osnovi novejših psiholoških spoznanj in psihoterapevtske smeri Transakcijska analiza.
– Zakaj je pomembno vzpostaviti dober stik s starši in kako ga ohranjati?
– Kako pripraviti vzgojno vssebino za starše, da bi me slišali?
– Kako voditi individualni razgovor s starši, v katerem jim sporočim informacije, ki jih bodo težko sprejeli? (praktične vaje, igre vlog, demonstracija)
– Kako komunicirati z agresivnimi starši?
– Kako učinkovito komunicirati in pri tem poskrbeti zase?
3. Razrednik v novem šolskem letu.
– Kaj je pomembno pri prvem stiku z učenci?
– Kaj je nujno pri postavljanju pravil – doslednost ali vztrajnost?
– Kaj so ključne naloge razrednika?
– Kakšen je učinkovit vzgojni načrt in kdaj ga je smiselno narediti?
– Načrt tematskih razrednih ur za novo šolsko leto – vsebinsko in časovno, zakaj je to smiselno?
– Kako naj vodim razredno uro, da bo učinkovita?
– Kako naj ob vsej paleti različnih učencev v razredu ohranim svojo energijo?
– Kako pripraviti vzgojno vsebino za starše, da bi me slišali?
– Kako pripraviti učinkovit roditeljski sestanek?
– Kako zastaviti načrt krepitve socialnih spretnosti pri učencu/učencih?
– Katere socialne igre nam lahko pomagajo pri vzpostavljanju razredne klime?
– Sproščanje in zmanjševanje testne anksioznosti pri učencih.
4. Socialne igre v razredu. 
– Kako jasno izraziti pravila in svoja pričakovanja?
– Kako stopiti v učilnico suvereno?
– Kako izvesti dogovorjene posledice nesprejemljivega vedenja?
– Kako učinkovite so pohvale?
– Kdaj in kakšen socialni načrt je učinkovit?
– Katere socialne igre pripomorejo k ustvarjanju pozitivne klime, k povezovanju med učenci in katere pripomorejo k sprejemanju pravil?
– Kaj lahko kot učitelj naredite, da boste zadovoljni sami s seboj in s svojim delom? Kje so meje vaše odgovornosti?
– Primeri socialnih iger, ki jih lahko uporabite v razredu.
– Oblikovanje učinkovitega vzgojnega načrta.
5. Kako ohraniti strast do poučevanja? 
– Izgorelost med učitelji in kako jo preprečiti?
– Kako sem lahko dober učitelj_ica in ob tem ohranim dovolj energije tudi za svoje zasebno življenje?
– Kako ohraniti motiviranost za delo tudi v trenutni situaciji?
– Zakaj je nujno krepiti socialne veščine pri učencih?
– Na kakšen način lahko razvijamo socialne veščine pri učencih (konkretni primeri)?
– Zakaj je pomembno, da čim bolj organiziramo in strukturiramo svoje poučevanje?
– Učinkovita komunikacija z učenci, s sodelavci in s starši.
6. Supervizijska srečanja za zaposlene.
IZVAJALKI IZOBRAŽEVANJ:

Neva Strel Pletikos, dipl. ped., prof. soc., asistentka na Pedagoški fakulteti v Kopru, specializantka psihoterapije, NLP Coach, praktik s področja Teorije izbire in že več kot 25 let svetovalna delavka na osnovni šoli.

Kim Pletikos Pucer, mag. psih., specializantka psihoterapije.

BI ŽELELI, DA KATERO OD IZOBRAŽEVANJ/DELAVNIC IZVEDEMO NA VAŠI ŠOLI?
Pišite nam na info@cor.si, napišite nam svoje želje, vsebine, ki bi jih želeli slišati in za vas bomo pripravili personaliziran program izobraževanja na vaši šoli, prilagojen vašim željam in potrebam.

Začetek

0:00

10.08.2022

Konec

0:00

10.08.2022