PONUDBA IZOBRAŽEVANJ ZA VAŠ KOLEKTIV

Za nami je obdobje, ki je pomembno vplivalo tako na naše učence, kot tudi na nas, zaposlene v vzgoji in izobraževanju. Za nami je zahtevno obdobje, ki je iz dneva v dan preizkušalo našo zagnanost, voljo, potrpežljivost, delavnost, vztrajnost in prilagodljivost. Prav slednje bo v prihodnosti vse pomembnejše – da se bomo kot tisti, ki otroke obenem vzgajamo in izobražujemo, znali prilagoditi vse hitrejšim družbenim spremembam. Ključ do uspešne prilagoditve, do aktivnega iskanja rešitev, ko je potrebno prilagoditi ustaljene načine poučevanja in poiskati nove, za drugačno situacijo bolj primerne pristope k poučevanju, je naše vseživljenjsko izobraževanje.

Da bi pripravili izobraževanja, ki vam bodo najprej pomagala pri učinkovitem delu v razredu (od ustvarjanja pozitivne klime, obvladovanja medvrstniškega nasilja, krepitvi socialnih veščin, izboljševanju komunikacijskih veščin med učenci, do konkretnih metod in tehnik, ki vam bodo v razredu pomagale ustvariti okolje, znotraj katerega se bodo učenci lahko učili), ob tem pa vam bodo pomagala tudi pri ustvarjanju pozitivnega, vključujočega in ambicioznega delovnega okolja na vaši šoli, smo v preteklem letu skrbno zbirali vtise, mnenja in izkušnje številnih zaposlenih osnovnih in srednjih šolah. Dobili smo informacije o tem, kaj potrebujete, na katerih področjih potrebujete več znanja, kje potrebujete nekaj podpore in v katerih situacijah potrebujete konkretne metode in tehnike za delo z učenci. Na osnovi teh informacij smo pripravili ponudbo izobraževanj za prihodnje leto.

Seveda, kot do sedaj, bomo vsako izobraževanje prilagodili vašim potrebam in željam. Cenimo vaš čas, zato si želimo, da v času, ki ga namenite dodatnemu izobraževanju, dobite kar največ koristnih informacij.

Vabimo vas k ogledu ponudbe in se veselimo srečanja z vami v novem šolskem letu.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo preko e-pošte (info@cor.si) ali na telefonski številki 041 871 814 (Neva). Več informacij o našem delu in o aktualnih izobraževanjih pa je na voljo na naši spletni strani (www.cor.si).

 

IZOBRAŽEVANJA ZA ZAPOSLENE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Vsa izobraževanja za zaposlene je mogoče prilagoditi vašim željam in potrebam. Za več informacij in za individualno ponudbo nam pišite na info@cor.si.

  • Kako ohraniti strast do poučevanja?

Izobraževanje je temelji na spoznanjih iz področja transakcijske analize, teorije izbire in nevrolingvističnega programiranja. Cilj izobraževanja je motiviranje učiteljev za nadaljnje delo, opozarjanje na težave z izgorelostjo med učitelji in znake le-te, izboljšanje komunikacije med učitelji in skrb za dobro počutje in osebni razvoj učiteljev, kar vse pomembno vpliva na kakovost izobraževanja, ki so ga deležni učenci.

  • Paleta učencev v razredu

Na izobraževanju prejmete osnovne informacije o celi paleti učencev, ki jih vsakodnevno poučujete. Vse večkrat imate v razredih zares celo paleto učencev, z zelo različnimi potrebami, vsak od njih zahteva poseben pristop in metode dela. Kako z vsem tem uspešno žonglirati?

  • Šolar – socialne veščine, medosebna komunikacija in sprejemanje drugih 

Na izobraževanju boste spoznali socialne igre in druge aktivnosti s pomočjo katerih lahko v razredu spodbujate socialne veščine in dobro medosebno komunikacijo. Spoznali boste tudi načine, metode in tehnike s pomočjo katerih se učenci naučijo sprejemanja drugih in začnejo ustvarjati vključujočo družbo. Na izobraževanju boste izvedeli tudi, zakaj je krepitev socialnih veščin tako zelo pomembna in kako zelo se povezuje s šolsko prilagojenostjo vaših učencev.

  • Učinkovit razrednik in učinkovite razredne ure

Ste se kdaj vprašali kakšna je vloga razrednika? Kaj so vaše delovne naloge, kaj pa je bolje prepustiti drugim učiteljem? Kako lahko kot razrednik učinkovito komunicirate s starši? Kako postanete dober vodja, ki bo znal iz svojih učencev »potegniti« tisto najboljše? Kako načrtovati razredne ure, da jih boste v polnosti izkoristili?

  • Disciplina v razredu

Kako stopiti v razred, da me bodo učenci spoštovali? Zakaj nekateri učitelji nimajo težav z disciplino? Kaj se dogaja pri učiteljih, ki se preveč zanašajo na disciplino? Kako naša osebnost, naš način govora in nebesedna komunikacija vplivajo na razredno klimo? Kaj lahko naredite, da boste razred vodili tako, kot ste si zamislili – brez težav z disciplino?

  • Učitelj kot komunikator – učinkovita komunikacija z učenci in starši

Pridobili boste informacije o tem, kako učinkovito komunicirati z učenci in s starši v najrazličnejših situacijah v katerih se znajdete. Kako sporočiti določene novice, kako izraziti zahteve in pričakovanja, da na drugi strani ne naletimo na odpor? Kako oblikovati sodelovalen odnos s starši tudi, če nismo na isti »valovni dolžini«. 

 

IZVAJALKI IZOBRAŽEVANJ:

Neva Strel Pletikos, dipl. ped., prof. soc., asistentka na Pedagoški fakulteti v Kopru, specializantka psihoterapije, NLP Coach, praktik s področja Teorije izbire in že več kot 25 let svetovalna delavka na osnovni šoli.

Kim Pletikos Pucer, mag. psih., specializantka psihoterapije.

BI ŽELELI, DA KATERO OD IZOBRAŽEVANJ/DELAVNIC IZVEDEMO NA VAŠI ŠOLI?
Pišite nam na info@cor.si, napišite nam svoje želje, vsebine, ki bi jih želeli slišati in za vas bomo pripravili personaliziran program izobraževanja na vaši šoli, prilagojen vašim željam in potrebam.

Začetek

0:00

10.08.2022

Konec

0:00

10.08.2023