PONUDBA ZA STARŠE VAŠIH UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2023/24

Vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju se zavedamo, da je ključ do uspeha učinkovito sodelovanje s starši. Pomembno je, da jim znamo prisluhniti, pa tudi ustrezno komunicirati z njimi, ko jim sporočamo novice, ki jih ni lahko slišati. Obenem je pomembno, da imajo tudi starši dovolj znanja, da razumejo svojo vlogo med otrokovim šolanjem in da imajo dovolj orodij, da se počutijo dovolj samozavestne za vzgojno delovanje z njimi. 

 

V šolskem letu 2023/2024 smo pripravili več možnih tem predavanj in delavnic za starše in učence …

 

Vsa izobraževanja za zaposlene lahko prilagodimo vašim željam in potrebam. Za več informacij in ponudbo nam pišite na info@cor.si.

 

 • MEDVRSTNIŠKO NASILJE – KAKO NAJ POSTOPA STARŠ?

Ko pride v razredu do medvrstniškega nasilja imamo hitro v razredu starše, ki so na dveh bregovih – starše nasilneža/nasilnežev in starše žrtve/žrtev. O ukrepih v primeru medvrstniškega nasilja na šoli je veliko govora na drugih izobraževanjih, ki jih izvajamo v okviru Centra za osebno rast. To izobraževanje je namenjeno predvsem staršem in temu, da spoznajo kakšna je njihova vloga ob pojavu medvrstniškega nasilja. Kaj lahko naredijo, da ga preprečijo, kako naj postopajo, če je njihov otrok nasilnež/žrtev, kako naj z otrokom komunicirajo o tem, kar se dogaja v šoli, da ne bodo nehote povečevali njegove stiske?

 

 • ŠOLA ZA STARŠE

Šolo za starše smo v preteklem šolskem letu v celoti izvedli na sedmih osnovnih šolah. Na desetih osnovnih šolah smo izvedli prilagojen program šole za starše. 

V osnovi je šola za starše začrtana v obliki mesečnih srečanj, ki so interaktivno naravnana. Za vsako mesečno srečanje določimo aktualno tematiko, ki jo najprej obravnavamo teoretično, potem pa se lotimo tudi aktualnih primerov, predebatiramo, izmenjamo mnenja in različne poglede. Šolo za starše lahko izvedemo tudi v obliki roditeljskega sestanka za vsako triado. Glede vsebine in oblike izobraževanja se individualno dogovorimo v skladu s potrebami šole. 

 

 • KAJ ZMORE MOJ PRVOŠOLČEK?

Izobraževanje je namenjeno staršem prvošolčkov. Namenjeno je informiranju staršev o značilnostih razvojnega obdobja v katerem je njihov otrok, o otrokovih sposobnostih in spretnostih v tem obdobju. Starši pridobijo tudi informacije o tem, kakšna je njihova vloga, ko njihov otrok postane šolar – kako naj ga vzpodbujajo, koliko naj zahtevajo od njega, na katere pasti naj bodo pozorni, kako naj odreagirajo v najpogostejših situacijah, kje naj raje popustijo in kje poskušajo držati meje.

 

 • ALI SEM DOBER STARŠ, ČE MOJ OTROK NI VEDNO SREČEN?

Izobraževanje je namenjeno staršem učencev vseh starosti. Starši pridobijo znanje o tem, kako otrok oblikuje delovne navade, zakaj je od njega potrebno določene stvari zahtevati, tudi, če je otrok nadpovrečno sposoben. Govorili bomo tudi o tem, da je pomembno, da otrok doživlja frustracije in da se moramo kot starši vzdržati ščitenja otroka pred le-temi.

 

 • KAKO VZGAJATI, DA BO LAŽJE SHAJATI?

Izobraževanje je namenjeno staršem učencev vseh starosti. Starši pridobijo pomembna znanja o vzgojnih slogih in starševskih vedenjih ter vplivih le-teh na otroka. Govorili bomo tudi o tem, kako se posamezna starševska vedenja povezujejo z otrokovo šolsko prilagojenostjo (učni uspeh, sprejetost med sovrstnike, …).

 

 • KAKO OTROKU POMAGATI OBLIKOVATI UČNE NAVADE?

To izobraževanje je sestavljeno iz dveh delov: dela namenjenega staršem in dela namenjenega učencem. Starši pridobijo informacije o tem, kako lahko pomagajo otroku, da pridobi delovne in učne navade, kako naj ga spodbudijo k učenju in kako naj podpirajo njegov učni proces in pozitiven odnos do šole. Učenci pridobijo informacije o tem, kako se lahko čim manj časa učijo in čim več znajo (konkretne tehnike, metode učenja, kaj naj naredijo, če občutijo strah pred ocenjevanjem, kako naj se motivirajo, ko se jim ne da učiti, zakaj je načrt ključ do uspeha, …).

 

 • NA POMOČ! NAJSTNIKA IMAMO!

To izobraževanje je namenjeno staršem učencev druge in tretje triade. Kako se pripraviti na turbulentno obdobje najstništva, kaj so povsem normalna najstniška vedenja in kateri so tisti znaki ob katerih moramo kot starš odreagirati. Kako naj ohranimo dober odnos z najstnikom? Kako naj z najstnikom sploh komuniciramo?

 

 • UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI – VLOGA STARŠA

Na izobraževanju staršem predamo osnovne informacije o učencih s posebnimi potrebami. Predstavimo načine na katere lahko učencem pomagajo do boljše organizacije in načrtovanja učenja. Staršem predstavimo pomen sodelovanja s šolo, njihovo vlogo pri tem sodelovanju in pojasnimo, zakaj so diagnoza in ustrezne prilagoditve šele prvi korak k ustrezni pomoči učencu.

 

 • ALI SEM DOBER STARŠ, ČE MOJ OTROK NI VEDNO SREČEN?

Izobraževanje je namenjeno staršem učencev vseh starosti. Starši pridobijo znanje o tem, kako otrok oblikuje delovne navade, zakaj je od njega potrebno določene stvari zahtevati, tudi, če je otrok nadpovrečno sposoben. Govorili bomo tudi o tem, da je pomembno, da otrok doživlja frustracije in da se moramo kot starši vzdržati ščitenja otroka pred le-temi.

 

Na naših izobraževanjih starši dobijo jasne informacije o tem, 

 • da je vzgoja njihova naloga in odgovornost,
 • da meje postavljajo oni,
 • da je potrebno pri vzgoji uporabiti tako pohvalo kot kazen,
 • da je potrebno z otrokom aktivno preživljati prosti čas in kako je možno uskladiti službene in družinske obveznosti,
 • da je za njihovega otroka koristno, če s šolo dobro sodelujejo,
 • da je potrebno od otroka zahtevati,
 • da otroci niso vedno ob tem srečni in
 • da so kljub temu še vedno dobri starši.

 

IZVAJALKI IZOBRAŽEVANJ:

Neva Strel Pletikos, dipl. ped., prof. soc., asistentka na Pedagoški fakulteti v Kopru, specializantka psihoterapije, NLP Coach, praktik s področja Teorije izbire in že več kot 25 let svetovalna delavka na osnovni šoli.

Kim Pletikos Pucer, mag. psih., specializantka psihoterapije, terapevtka medicinske hipnoze.

Glede na povpraševanje vam pošljemo tudi natančno vsebinsko in cenovno ponudbo. 

Več informacij in povpraševanja:  info@cor.si ali na telefonski številki 041871814. 

Začetek

0:00

01.06.2023

Konec

0:00

01.07.2024