Individualno svetovanje in supervizija za učitelje sta namenjena podpori in opolnomočenju učiteljev  za soočanje z izzivi, s katerimi se, zaradi vse obsežnejših delovnih zahtev, vsakodnevno srečujete.

Pomagamo vam:

  • Da odkrijete notranje vire moči za soočanje s situacijami, ki vas vsakodnevno postavljajo na preizkušnjo.
  • Da začnete k svojemu delu pristopati tako, da vam bo po koncu delavnika ostalo dovolj energije tudi za vaše privatno življenje, ne da bi ob tem občutili občutke krivde.
  • Da izboljšate svoje komunikacijske veščine in odnose s sodelavci, starši in učenci.
  • Da ponovno začutite občutke učinkovitosti pri delu s svojimi učenci.
  • Da na svoje učence pogledate iz novega zornega kota.
  • Da izpilite svojo identiteto učitelja/ice.
  • Da pridobite konkretna orodja in usmeritve za soočanje s posameznimi situacijami v katerih ste se znašli.
  • Da se postavite zase in postavite meje.
  • Da ponovno odkrijete žar, ki ste ga imeli v sebi, ko ste začeli s poučevanjem.

 

Kako potekata individualno svetovanje in supervizija za učitelje?

Navadno se že po e-pošti oz. po telefonu pogovorimo o težavah in o načinu sodelovanja. Pogosto zadostuje že eno samo srečanje, včasih pa si učitelji želite tudi dolgoročnejšega sodelovanja in podpore – povsem odvisno od narave težav s katerimi se soočate.

Svetovanje izvajamo v živo in online (Zoom, Skype).

Cena

Cena individualnega svetovanja in supervizije za učitelje je 60 evrov (možnost dogovora za nižjo ceno v primeru večih srečanj)/60 minut.