Za šolsko leto 2021/2022 smo pripravili več možnih tem predavanj in delavnic za kolektive vrtcev, osnovnih in srednjih šol…

Teme izobraževanj in delavnic, ki jih ponujamo: 

 

  1. Pozitivno vodenje razreda.

– Kakšen učitelj želim biti in katere vrednote želim pri učencih spodbujati?

– Kako učinkovito oblikovati razredna pravila?

– Zakaj je pomembno, da ima neprimerno vedenje tudi jasne in predvidljive posledice?

– Kaj nam čahko pomaga pri tem, da v razredu vzpostavimo avtoriteto?

– Kakšen pristop ubrati pri delu z učenci s posebnimi potrebami?

– Kako so nam lahko pri vodenju razreda v pomoč razredne ure? Kako jih načrtovati in strukturirati?

– Zakaj je smiselno krepiti socialne veščine? Na katere načine lahko to počnemo?

– Kje so meje naše odgovornosti? Kako narediti mejo in pustiti šolske zadeve v šoli in ob tem ne občutiti krivde?

 

  1. Učinkovita komunikacija s starši. 

– Osnove komunikacije na osnovi novejših psiholoških spoznanj in psihoterapevtske smeri Transakcijska analiza.

– Zakaj je pomembno vzpostaviti dober stik s starši in kako ga ohranjati?

– Kako pripraviti vzgojno vssebino za starše, da bi me slišali?

– Kako voditi individualni razgovor s starši, v katerem jim sporočim informacije, ki jih bodo težko sprejeli? (praktične vaje, igre vlog, demonstracija)

– Kako komunicirati z agresivnimi starši?

– Kako učinkovito komunicirati in pri tem poskrbeti zase?

 

  1. Razrednik v novem šolskem letu.

– Kaj je pomembno pri prvem stiku z učenci?

– Kaj je nujno pri postavljanju pravil – doslednost ali vztrajnost?

– Kaj so ključne naloge razrednika?

– Kakšen je učinkovit vzgojni načrt in kdaj ga je smiselno narediti?

– Načrt tematskih razrednih ur za novo šolsko leto – vsebinsko in časovno, zakaj je to smiselno?

– Kako naj vodim razredno uro, da bo učinkovita?

– Kako naj ob vsej paleti različnih učencev v razredu ohranim svojo energijo?

– Kako pripraviti vzgojno vsebino za starše, da bi me slišali?

– Kako pripraviti učinkovit roditeljski sestanek?

– Kako zastaviti načrt krepitve socialnih spretnosti pri učencu/učencih?

– Katere socialne igre nam lahko pomagajo pri vzpostavljanju razredne klime?

– Sproščanje in zmanjševanje testne anksioznosti pri učencih.

 

  1. Socialne igre v razredu. 

– Kako jasno izraziti pravila in svoja pričakovanja?

– Kako stopiti v učilnico suvereno?

– Kako izvesti dogovorjene posledice nesprejemljivega vedenja?

– Kako učinkovite so pohvale?

– Kdaj in kakšen socialni načrt je učinkovit?

– Katere socialne igre pripomorejo k ustvarjanju pozitivne klime, k povezovanju med učenci in katere pripomorejo k sprejemanju pravil?

– Kaj lahko kot učitelj naredite, da boste zadovoljni sami s seboj in s svojim delom? Kje so meje vaše odgovornosti?

– Primeri socialnih iger, ki jih lahko uporabite v razredu.

– Oblikovanje učinkovitega vzgojnega načrta.

 

  1. Kako ohraniti strast do poučevanja? 

– Izgorelost med učitelji in kako jo preprečiti?

– Kako sem lahko dober učitelj_ica in ob tem ohranim dovolj energije tudi za svoje zasebno življenje?

– Kako ohraniti motiviranost za delo tudi v trenutni situaciji?

– Zakaj je nujno krepiti socialne veščine pri učencih?

– Na kakšen način lahko razvijamo socialne veščine pri učencih (konkretni primeri)?

– Zakaj je pomembno, da čim bolj organiziramo in strukturiramo svoje poučevanje?

– Učinkovita komunikacija z učenci, s sodelavci in s starši.

 

BI ŽELELI, DA KATERO OD IZOBRAŽEVANJ/DELAVNIC IZVEDEMO NA VAŠI ŠOLI? 

BI SI ŽELELI IZOBRAŽEVANJA OBLIKOVANEGA PO MERI, GLEDE NA AKTUALNE POTREBE VAŠIH ZAPOSLENIH?

 

Pišite nam na info@cor.si, napišite nam svoje želje, vsebine, ki bi jih želeli slišati in za vas bomo pripravili personaliziran program izobraževanja, prilagojen vašim željam in potrebam.