Kdaj se posameznik spremeni?

“Posameznik se spremeni takrat, ko je bolečina ob spremembi manjša od bolečine, ko ne naredi nobene spremembe.”

Dr. A. Zadel

Poslanstvo

Delujemo po principih teorije izbire, transakcijske analize in nevrolingvističnega programiranja.Poglavitni cilj našega delovanja je opolnomočenje posameznika:
  • za premagovanje stresa in treme,
  • za razreševanje situacij tukaj in zdaj,
  • za iskanje notranjih virov v sebi,
  • za samostojne odločitve,
  • pridobivanje kompetenc za učinkovito upravljanje odnosov,
  • za doseganje osebnih in poslovnih uspehov,
  • za doseganje učnih rezultatov.