Psihološko svetovanje je namenjeno podpori posameznika, da v sebi najde vire moči, ki mu bodo pomagali pri soočanju z izzivi s katerimi se vsakodnevno srečuje. Gre za nedirektivno obliko pomoči, ki temelji predvsem na podpori posameznika pri osebni rast in spremembah za katere se odloči. Za razliko od psihoterapije, psihološko svetovanje ni usmerjeno v zdravljenje duševnih motenj.

Psihološko svetovanje je namenjeno vsakomur, ki:

  • bi si želel izboljšati svoje psihofizično počutje,
  • bi želel bolje razumeti svoje notranje doživljanje,
  • bi si želel zvišati samozavest oz. vplivati na svojo samopodobo,
  • bi si želel osebnega razvoja,
  • bi si želel izboljšati svojo komunikacijo,
  • bi si želel izboljšati svoje medosebne odnose,
  • bi si želel narediti spremembe v svojem življenju,
  • bi si želel vplivati na izkušnje, ki jih doživlja večkrat zaporedoma (npr. prevare, nezadovoljujoči odnosi, konflikti v službi, …),
  • bi si želel drugačnega vzgojnega delovanja,
  • bi si želel podpore in svetovanja v konkretnih življenjskih situacijah.

Klient s pomočjo psihološkega svetovanja usvaja nove veščine, ki mu bodo v prihodnosti olajšale soočanje z izzivi in spoprijemanje z različnimi življenjskimi situacijami. Skozi pogovor razkriva svoje misli in občutke, ki so vezani na problem zaradi katerega se je odločil za psihološko svetovanje.

Svetovalec klienta usmerja k temu, da razmišlja o sebi in raziskuje svoje notranje doživljanje, kar klienta vodi do čustvene razbremenitve in novih spoznanj o svoji vlogi pri nastalem problemu in tega, kako se lahko s problemom sooči.

V centru za osebno rast izvajamo tudi psihološko svetovanje za otroke in mladostnike, katerega namen je izboljšanje njihovih medosebnih odnosov (tako medvrstniških, kot tudi družinskih odnosov), socialnih veščin, sposobnosti za soočanje z izzivi s katerimi se srečujejo in predvsem zviševanje otrokovega oz. mladostnikovega zadovoljstva z življenjem. Primerno je tudi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, po travmatskih dogodkih (smrt, ločitev, selitev, nasilje v družini, …), za otroke, ki poročajo o anksioznosti (tako v povezavi z ocenjevanji, kot tudi na socialnem področju) in depresivnih občutjih.

 

Kako poteka psihološko svetovanje?

Psihološko svetovanje poteka tako, da najprej izvedemo uvodni pogovor. Namen uvodnega pogovora je vzpostavljanje kvalitetnega medosebnega stika med psihologom in klientom ter pridobivanje osnovnih informacij o klientu in o njegovih težavah. V okviru uvodnega razgovora se psiholog in klient dogovorita o ciljih, ki jih želi klient doseči s svetovanjem, opredelita predvideno število srečanj in se dogovorita glede pogostosti svetovanja. Število srečanj je odvisno od ciljev, ki jih ima klient in od njegovih težav.

Svetovanje izvajamo v živo in online (Zoom, Skype).

Cena

Cena ure psihološkega svetovanja je 60 evrov.