Ponudba individualnega svetovanja staršem

V okviru Centra za osebnostno rast delamo s prepričanjem, da vsak starš počne najboljše kar v posameznem trenutku zmore in zna. 

Izhajajoč iz tega prepričanja verjamemo, da ima vsak starš tudi zmožnost, da se uči, napreduje in nenehno izboljšuje. Da bi vam pot starševstva olajšali, ponujamo individualno svetovanje staršem, ki se znajdejo v najrazličnejših stiskah. 

Ponujamo svetovanje staršem otrok/mladostnikov: 

  • z vedenjskimi in čustvenimi težavami,
  • s posebnimi potrebami (motnja pozornosti, hiperaktivnost, MAS, …),
  • ki so prepoznani kot nadarjeni, 
  • ki bi radi bolje usklajevali izvenšolske in šolske obveznosti, 
  • z učnimi težavami,
  • ki bi radi otroku pomagali pri oblikovanju učnih in delovnih navad,
  • ki bi radi izboljšali svoj stik z otrokom.

Kako poteka svetovanje? 

Svetovanje trenutno poteka preko telefona, programa Zoom ali Skype-a. Na naš e-naslov info@cor.si zapišete kratek opis problematike, potem pa se dogovorimo za uvodni pogovor. Po uvodnem razgovoru naredimo načrt nadaljnjega svetovanja v kolikor je to potrebno.

Kakšna je cena svetovanja?

Cena svetovanja je 40 evrov za 45 minut svetovanja. V kolikor je potrebnih več kot 5 ur individualnega svetovanja vam nudimo popust. Glede na število srečanj se dogovorimo za znesek sklopa srečanj. 

Kdo je izvajalec svetovanja? 

Izvajalka svetovanja staršem je NEVA STREL PLETIKOS, mati treh otrok, prof. pedagogike in sociologije, asistentka na pedagoški fakulteti v Kopru, več kot 25 let svetovalna delavka na osnovni šoli, specializantka psihoterapije, z opravljenim dveletnim usposabljanjem s področja Teorije izbire in NLP Coach.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na našem e-naslovu info@cor.si

 

Začetek

0:00

05.01.2021

Konec

0:00

06.01.2022