PONUDBA IZOBRAŽEVANJ ZA ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

Izobraževanja za kolektive, skupine učiteljev in starše smo do sedaj izvedli že na več kot 100 različnih šolah! 
Vabimo vas, da pogledate osveženo ponudbo izobraževanj za prihodnje šolsko leto. 
Za vas lahko pripravimo tudi popolnoma personalizirano izobraževanje – glede na vaše aktualne potrebe. Pišite nam na info@cor.si!
PONUDBA IZOBRAŽEVANJ PO VAŠI MERI V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

Ob zaključku šolskega leta vsi že snujemo načrte za novo šolsko leto. V ponudbo za prihodnje šolsko leto smo vključili aktualne vsebine in nadgradili vsebine nekaterih že večkrat izvedenih izobraževanj, ki ste jih ocenili z najboljšimi ocenami.

V preteklem šolskem letu je bilo izvedenih več kot 60 izobraževanj tako v živo kot tudi na daljavo. Izobraževanj se je udeležilo več kot 2000 učiteljev in staršev. Posebno ponosni smo na program Transakcijska analiza v učilnici, ki ga že peto leto izvajamo v okviru Centra za osebno rast, pa tudi za kolektive na šolah. Gre za program, ki so ga mnogi učitelji vzeli za svojega in s pomočjo katerega osebno in profesionalno rastejo.

Da bi tudi v novem šolskem letu pripravili izobraževanja, ki vam bodo najprej pomagala pri učinkovitem delu v razredu (od ustvarjanja pozitivne klime, obvladovanja medvrstniškega nasilja, krepitvi socialnih veščin, izboljševanju komunikacijskih veščin med učenci, do konkretnih metod in tehnik, ki vam bodo v razredu pomagale ustvariti okolje, znotraj katerega se bodo učenci lahko učili), ob tem pa vam bodo pomagala tudi pri ustvarjanju pozitivnega, vključujočega in ambicioznega delovnega okolja na vaši šoli, smo v preteklem letu skrbno zbirali vtise, mnenja in izkušnje številnih zaposlenih osnovnih in srednjih šolah. Dobili smo informacije o tem, kaj potrebujete, na katerih področjih potrebujete več znanja, kje potrebujete nekaj podpore in v katerih situacijah potrebujete konkretne metode in tehnike za delo z učenci. Na osnovi teh informacij smo pripravili ponudbo izobraževanj za prihodnje leto.

Kot je veljalo do sedaj, bomo vsako izobraževanje na vaši šoli prilagodili vašim potrebam in željam. Cenimo vaš čas, zato si želimo, da v času, ki ga namenite dodatnemu izobraževanju, dobite kar največ uporabnega znanja. 

Vabimo vas k ogledu ponudbe in se veselimo srečanja z vami v novem šolskem letu.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo preko e-pošte (info@cor.si) ali na telefonski številki 041 871 814 (Neva). 

 

PONUDBA IZOBRAŽEVANJ ZA VAŠ KOLEKTIV

 

 • PROGRAM OSEBNEGA RAZVOJA ZA UČITELJE – TRANSAKCIJSKA ANALIZA V UČILNICI   

 

Transakcijska analiza je psihoterapevtska smer s svojo teorijo komunikacije, ki je zelo uporabna na področju dela s timi, odlično pa jo je mogoče aplicirati tudi na šolsko okolje.

Poglobljeno, skozi veliko praktičnih vaj, bomo obravnavali osnovne principe Transakcijske analize, aplicirane na problematiko iz šolskega okolja. Na vsakem srečanju imajo udeleženci možnost postavljanja supervizijskih vprašanj, na katera odgovarjamo skozi prizmo spoznanj psihoterapevtske smeri transakcijska analiza. Udeleženci na srečanjih osebnostno rastejo, izboljšajo svojo komunikacijo in na vedenje ljudi, s katerimi se vsakodnevno srečujejo, pogledali še iz drugačne plati, kot so to morda počeli do sedaj.

Program osebnega razvoja za učitelje – transakcijska analiza v učilnici bomo letos izvedli že 6. leto. Srečanja potekajo enkrat mesečno, preko ZOOM-a in/ali v živo (večina srečanj poteka preko Zoom-a, običajno prvo in zadnje srečanje izvedemo v živo).

Izvajamo 3 stopnje programa:

 • začetno stopnjo
 • nadaljevalno stopnjo
 • podporno skupino.

Vse informacije o programu in posameznih stopnjah so dostopne na naši spletni strani https://cor.si/aktualna-izobrazevanja/.

Za vaš kolektiv lahko izvedemo prilagojen program 1. stopnje. Pišite nam na info@cor.si in skupaj bomo določili vsebine in število srečanj ter izobraževanje prilagodili vašim potrebam. 

Nekaj mnenj dosedanjih udeležencev programa:

 Sprva se mi je zdelo izobraževanje precej obsežno, zaradi otrok sem kolebala z odločitvijo o tem, da se priključim. Seveda, včasih sem se stežka usedla na računalnik a takoj, ko smo začeli sem pozabila na vse ostalo. Bilo je super, pridobila sem ogromno znanja, koristilo mi je, da smo aktualne zadeve predebatirali in jih interpretirali tudi s pomočjo TA. Hvala za vse in se vidimo prihodnje leto, na 2. stopnji!  – Maša Veber

 Na izobraževanje sem se prijavila kljub temu, da sem bila na robu izgorelosti. Moram pa reči, da mi je čas, ki sem ga namenila temu izobraževanju pomagal pri osebni rasti, pri uvidu določenih zadev, pri začetku sprememb, ki jih želim uvesti v svoje življenje in seveda pri tem, da lahko sem lahko še naprej taka učiteljica, kot si želim biti, ne da bi bila ob tem vsakodnevno izčrpana.  – Majda

 Voditeljici izčrpno predstavita teorijo in jo slikovito podkrepita s primeri iz svoje prakse; udeležence tako spodbudita k analitičnemu pogledu na lasten notranji svet in svet medosebnih odnosov. Zelo uporabno tako v šoli kot doma!  – Marjana Pšeničnik

 

 • UČINKOVITO OBVLADOVANJE IZZIVOV V RAZREDU – PRISTOPI RAZREDNIKA

 

Na izobraževanju bomo izhajamo iz vaših potreb in vprašanj. Poskušali bomo poiskati rešitve za situacije s katerimi se vi vsakodnevno srečujete.

Učenci

• Kaj je pomembno pri prvem stiku z učenci?

• Katera pravila so nujna že prvi šolski dan in katera lahko določimo kasneje? Katere so naloge in odgovornosti razrednika?

• Kaj je nujno pri postavljanju pravil – doslednost ali vztrajnost?

• Kakšen je učinkovit vzgojni načrt?

• Kako vzpostavim avtoriteto v razredu?

• Načrt tematskih razrednih ur za novo šolsko leto – vsebinsko in časovno.

• Kako naj vodim razredno uro, da bo učinkovita?

• Kako naj ob vsej paleti različnih učencev v razredu ohranim svojo energijo? 

 

Starši

• Kako pripraviti vzgojno vsebino za starše, da bi me slišali?

• Kako voditi individualni razgovor s starši v katerem jim moramo sporočiti, da neko

negativno informacijo (npr. da njihova vzgoja ni optimalna, da otrok nima mej, da ima

težave, …)?

• Kako komunicirati z agresivnimi starši?

• Kako pripraviti učinkovit roditeljski sestanek?

 

Izboljšanje razredne klime

• Kaj vse vpliva na razredno klimo?

• Katere socialne igre nam lahko pomagajo pri vzpostavljanju razredne klime?

• Kaj lahko naredimo v primerih, ko je v razredu prisotnega veliko nasilja?

 

 • UČENEC S ČUSTVENIMI IN VEDENJSKIMI TEŽAVAMI V RAZREDU 

 

Osrednje teme izobraževanja:

 • Izvor čustvenih in vedenjskih težav – ali je zanje kriva vzgoja?
 • Kakšna je učinkovita komunikacija z vedenjsko zahtevnim učencem?
 • Kako komunicirati s starši, da se izognemo konfliktom?
 • Kako oblikovati učinkovit vzgojni načrt?

 

 • DELO Z VZGOJNO ZAHTEVNIMI UČENCI

 

Pogosto se na nas obračate učitelji, ki poročate, da vam nek učenec predstavlja velik izziv in da ne veste kako z njim učinkovito delati in doseči spremembe njegovega vedenja. Nekateri učenci so namreč iz različnih razlogov vzgojno bolj zahtevni kot drugi. Z njimi se težje komunicira, počasneje spreminjajo svoje vedenje, dajejo občutek, da jim ni mar, pri njih je več vedenj pozunanjenja, večkrat prihajajo v konflikte, … Kako kot učitelj pristopiti k takemu učencu, kaj je v ozadju njegovega vedenja in kako lahko na to vplivamo v šoli?

Govorili bomo o:

– sistematičnem pristopu k težavam takih učencev,

– smernicah učinkovitega ukrepanja na nivoju razreda in šole,

– pomenu jasnih kriterijev sprejemljivega vedenja (pogosto popuščamo in zgolj

opozarjamo, ne ukrepamo pa s konkretnimi posledicami, sporočamo torej

otroku, da je vedenje dovoljeno),

– občutkih učiteljev pri delu s takimi učenci,

– učinkoviti komunikaciji s takimi učenci,

– pomenu učinkovitega sodelovanja s starši takih učencev,

– kako komunicirati s starši teh učencev, kaj od njih zahtevati in na kakšen način.

 

 • NASILJE V ŠOLI – KAKO UKREPATI?

 

Nasilje je v šolskem okolju vse pogostejši pojav. Pogosto se omenja, da bi morali imeti v šolah ničelno toleranco do nasilja, a na kakšen način je to izvedljivo?

– Kako lahko ustvarimo pozitivno šolsko klimo? 

– Kakšno je ozadje čustveno-vedenjskih težav in kašne so strategije ukrepanja.

– Vzgojni načrt šole – kako ukrepati enotno?

– Priprava vzgojnega načrta, ki otroku pomaga pri spremembi vedenja.

– Social igre in druge aktivnosti, ki lahko prispevajo k pozitivni razredni klimi.

– Igra vlog – kako komunicirati s starši nasilnežev/žrtev medvrstniškega nasilja.

 

 • SOCIALNE IGRE V RAZREDU

 

Vedno pogosteje ugotavljamo, da prihajajo otroci v šolo popolnoma brez razvitih socialnih spretnosti. Posledično so pogosto nemirni, žaljivi in nasilni, posebno takrat, ko niso zadovoljene vse njihove želje. Med te učence danes ne sodijo zgolj učenci s posebnimi potrebami. Taki otroci spore rešujejo na nekonstruktiven način, z vrstniki ne znajo vzpostaviti ustrezne komunikacije, nekateri otroci so neprestano v vlogi žrtev, drugi pa v vlogi nasilnežev.

Pouk je otežen, učitelji vse več časa porabijo za umirjanje, razreševanje sporov, pojasnjevanje pravil, tolaženje, kaznovanje, …

Da se boste z aktualno situacijo lažje soočili Vas vljudno vabimo na interaktivno izobraževanje z naslovom ”Učenje socialnih veščin – uporaba socialnih iger v razredu”.

 

Z udeležbo boste dobili odgovore na naslednja vprašanja …

1. Kako jasno izraziti pravila in svoja pričakovanja?

2. Kako stopiti v učilnico suvereno.

3. Kako izvesti dogovorjene posledice nesprejemljivega vedenja?

4. Kako učinkovite so pohvale?

5. Kdaj in kakšen socialni načrt je učinkovit?

6. Katere socialne igre pripomorejo k ustvarjanju pozitivne klime, k povezovanju med

učenci in katere pripomorejo k sprejemanju pravil?

7. Kaj lahko kot učitelj naredite, da boste zadovoljni sami s sabo in s svojim delom? Kje

so meje vaše odgovornosti?

8. Primeri socialnih iger namenjenih sproščanju.

9. Socialne igre za oblikovanje pozitivne klime v razredu.

10. Oblikovanje učinkovitega vzgojnega načrta

 

 • KAKO OHRANITI STRAST DO POUČEVANJA?

 

Izobraževanje je temelji na spoznanjih iz področja transakcijske analize, teorije izbire in nevrolingvističnega programiranja. Cilj izobraževanja je motiviranje učiteljev za nadaljnje delo, opozarjanje na težave z izgorelostjo med učitelji in znake le-te, izboljšanje komunikacije med učitelji in skrb za dobro počutje in osebni razvoj učiteljev, kar vse pomembno vpliva na kakovost izobraževanja, ki so ga deležni učenci.

 

 • PALETA UČENCEV V RAZREDU

 

Na izobraževanju prejmete osnovne informacije o celi paleti učencev, ki jih vsakodnevno poučujete. Vse večkrat imate v razredih zares celo paleto učencev, z zelo različnimi potrebami, vsak od njih zahteva poseben pristop in metode dela. Kako z vsem tem uspešno žonglirati?

 

 • ŠOLAR – socialne veščine, komunikacija in sprejemanje drugih

 

Na izobraževanju boste spoznali socialne igre in druge aktivnosti s pomočjo katerih lahko v razredu spodbujate socialne veščine in dobro medosebno komunikacijo. Spoznali boste tudi načine, metode in tehnike s pomočjo katerih se učenci naučijo sprejemanja drugih in začnejo ustvarjati vključujočo družbo. Na izobraževanju boste izvedeli tudi, zakaj je krepitev socialnih veščin tako zelo pomembna in kako zelo se povezuje s šolsko prilagojenostjo vaših učencev.

 

 • DOBER RAZREDNIK IN UČINKOVITE RAZREDNE URE 

 

Ste se kdaj vprašali kakšna je vloga razrednika? Kaj so vaše delovne naloge, kaj pa je bolje prepustiti drugim učiteljem? Kako lahko kot razrednik učinkovito komunicirate s starši? Kako postanete dober vodja, ki bo znal iz svojih učencev  potegniti  tisto najboljše? Kako načrtovati razredne ure, da jih boste v polnosti izkoristili?

 

 • UČENCI Z UČNIMI TEŽAVAMI

 

Kdo so učenci z učnimi težavami? Kaj je njihova logika vedenja, ki jo moramo razumeti za učinkovito delo z njimi? Kako pristopiti k posameznemu učencu, mu predstaviti različne strategije učenja in pojasniti koristnost organizacije in načrtovanja?

 

 • DISCIPLINA V RAZREDU – UČITELJ Z AVTORITETO

 

Kako vstopiti v razred, da me bodo učenci spoštovali? Zakaj nekateri učitelji nimajo težav z disciplino in z avtoriteto? Kaj se dogaja pri učiteljih, ki se preveč zanašajo na disciplino? Kako naša osebnost, naš način govora in nebesedna komunikacija vplivajo na razredno klimo? Kaj lahko naredite, da boste razred vodili tako, kot ste si zamislili – brez težav z disciplino?

 

 • UČINKOVITA KOMUNIKACIJA Z UČENCI IN STARŠI

 

Pridobili boste informacije o tem, kako učinkovito komunicirati z učenci in s starši v najrazličnejših situacijah v katerih se znajdete. Kako sporočiti določene novice, kako izraziti zahteve in pričakovanja, da na drugi strani ne naletimo na odpor? Kako oblikovati sodelovalen odnos s starši tudi, če nismo na isti  valovni dolžini . Izobraževanje je zasnovano izrazito praktično, na primerih iz prakse in na igri vlog s katero bomo urili komunikacijske veščine.

 

 • NEMOTIVIRANI UČENCI – IZZIV ZA UČITELJA

 

Zakaj so danes mnogi učenci nemotivirani? Kaj je v ozadju njihove nizke motivacije? Kaj se dogaja na ravni možganov, da prihaja do tako pogoste nemotiviranosti pri mladih na različnih področjih? Kako se pravzaprav razvija motivirano vedenje in kako lahko učenca motiviramo v šoli?

 

 • ČUSTVENA IN SOCIALNA INTELIGENTNOST OTROK 

 

Kaj je pojem čustvene in socialne inteligentnosti? Kako se ti dve obliki inteligentnosti razvijata in kako sta povezani z otrokovim znanjem? Zakaj je spodbujanje razvoja le-teh pomembno za pozitivno razredno in šolsko klimo? Na kakšen način lahko to počnemo.

 

 • KAKO KOT PEDAGOŠKI DELAVEC POSKRBETI ZASE?

 

Kaj je utrujenost zaradi sočutja in zakaj se vse več pedagoških delavcev znajde na točki, ko so nemotivirani, brezbrižni, otopeli, brez energije in brez občutka koristnosti in izpolnjenosti? Katere osebne značilnosti so večini pedagoških delavcev skupne? Kako preprečiti, da bi izgubili veselje do poučevanja in ohranili dovolj energije za kvalitetno življenje izven službe?

 

 • NASILJE MED OTROKI IN MLADOSTNIKI

 

Kaj botruje porastu nasilja med otroki in mladostniki? Kako nasilje vpliva na razredno in šolsko klimo? Porast tesnobe med učenci in kaj ima s tem nasilje? Kako postopati v konkretnih primerih nasilja med učenci in kako na šoli oblikovati šolsko klimo brez nasilja.

 

 

 

Začetek

0:00

01.06.2023

Konec

0:00

01.07.2024

Lokacija

Na vaši šoli