Posvet za zaposlene v vzgoji in izobraževanju “Učitelj lahko odpre vrata, vstopiti pa mora učenec sam – Motivacija učencev po epidemiji”

Vljudno vabljeni na

Posvet za zaposlene v vzgoji in izobraževanju

“UČITELJ LAHKO ODPRE VRATA, VSTOPITI PA MORA UČENEC SAM –

Motivacija učencev po epidemiji”

Posvet bo potekal 

v soboto, 1. oktobra 2022od 9:00 do 16:00 v prostorih hotela Lifeclass Portorož

Okoliščine dela v vzgoji in izobraževanju v tem trenutku od vseh vključenih zahtevajo veliko. Zahtevajo prilagodljivost, potrpežljivost, iznajdljivost, optimizem in veliko mero zaupanja, da skupaj zmoremo. Aktualni podatki kažejo na viden porast psihosomatskih težav med pedagoškim osebjem v osnovnih šolah po Sloveniji. Na posameznih šolah poročajo o večjem številu učiteljev, ki so odsotni zaradi izčrpanosti in psihičnih težav tudi po več mesecev. Zaposleni v vzgoji in izobraževanju smo vsakodnevno postavljeni pred nove in nove izzive, nove delovne naloge, dodatne zahteve. Vedno več je učiteljev, ki ne zmorejo vzpostaviti avtoritete v razredu.

Kakšne so posledice?

 • Učni uspeh učencev pada, sočasno pa narašča vzgojna problematika,
 • na konferencah smo vse manj konstruktivni,
 • zaradi zahtevnih okoliščin se pogosteje znajdemo v vlogi žrtev, kar vpliva na našo delovno učinkovitost,
 • pojavljajo se težave pri usklajevanju zasebnega in poklicnega življenja,
 • pogostejše so bolniške odsotnosti

Kljub vsemu pa situacija, ki smo ji priča na mnogih šolah ni brezizhodna. Naše delo v tem trenutku, morda bolj kot kadarkoli, zahteva celega človeka. Zahteva nekoga, ki je temu delu predan, ki je pripravljen osebno rasti, se doizobraževati, iskati nove in nove načine za soočanje z izzivi, nenehno izboljševati svojo komunikacijo in se truditi, da ohranja živo srž svojega dela – stati ob strani in učiti za življenje mlade, razvijajoče se osebnosti.

Želimo si, da bi bilo takih čim več. Želimo si, da bi dobili svež veter v svoja jadra, ki bi vam dal dovolj energije, da bi se uspešno soočali z vsemi spremembami, ki jih sedanjost in prihodnost prinašata. Hkrati si želimo, da bi znali poskrbeti zase, da ne bi nalivali iz praznega vrča.

Kaj je rešitev? Zaposleni v vzgoji in izobraževanju se moramo zavedati, da imamo vire moči znotraj sebe. Biti moramo slišani, hkrati pa moramo ostati proaktivni. Če se tudi na vaši šoli srečujete z omenjenimi izzivi vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na našem strokovnem posvetu. Pripravili smo vsebine, ki jih boste lahko uporabili v praksi in povabili predavateljice, ki vam bodo predstavile tehnike in metode, ki so se v praksi izkazale za učinkovite. Pripravili smo dan za vas. Želimo si, da bi na posvetu  dobili dodatno motivacijo, praktične ideje in občutek, da niste sami. Da bi dobili nov zagon in ohranili prepričanje, da se da in da je vredno. Le okrepljeni z notranjimi viri boste učinkoviti v komunikaciji s starši, učenci in sodelavci.

PROGRAM 

 • 8:30 – 9:00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

 

1. DEL: Predavanja

 

 • 9:00 – 10:30 KAKO SPODBUDITI UČENCE K VEČJI USTVARJALNOSTI? KAKŠNE KLJUČE IMA UČITELJ (Nastja Mulej)

Motivacijski govorniki poudarjajo, da moramo motivirati ljudi, tudi učence. V resnici pa ne moremo nikog motivirati – ne od zunaj. Lahko samo uredimo okolje, da ljudje okoli nas najdejo motivacijo znotraj sebe.

Lahko jim damo orodja, s pomočjo katerih bodo prepoznali kaj pomeni, ko jim rečemo: “Daj, razmisli malo.”, “No, spomni se česa.”, “Odloči se že!”, “Naredi si načrt.” ali “Izmisli si nekaj.”.

Polni smo fraz, vemo pa, da nogometni trener svojim varovancem ne reče: “No, zabijte gol!”, ampak jih na pripravah dolgo uči kako naj skupaj streljajo na vrata, dosežejo gol in zmagajo proti nasprotnemu moštvu. Vemo, da učitelj glasbe svojim učencem ne reče: “No, odigraj to skladbo.”, temveč jih tedne, mesece in leta uči kako uporabljati instrument in odigrati skladbo tako, da so ponosni na svoj nastop.

Enako velja za ustvarjalnost. Učencev – in sebe – ne morete navdihniti, ne morete motivirati, če ne veste kako pripraviti okolje, kako uporabljati orodja, kako sodelovati. Ključ do večje ustvarjalnosti ima v rokah učitelj. Pravzaprav več njih. Imenujejo se 3P, 30, AMI, NCD, PPP, PNZ. Vas zanima kaj pomenijo te kratice? Pridružite se nam na posvetu.

O predavateljici

Mag. Nastja Mulej je ekonomistka, sociologinja in komunikologinja,  trenerka razmišljanja, ki enako uspešno dela s sedemletniki in člani uprav največjih gospodarskih družb. 

Že 10 let uči tudi učitelje, da poučujejo kreativnost (in kritično, konstruktivno in kooperativno) razmišljanje svoje učence na svojih šolah. Minimalni program za poučevanje razmišljanja obsega 54 pedagoških ur, na katerih se učitelji naučijo voditi Krožke za razmišljanje, posledično pa orodja, ki jih je razvil dr. Edward de Bono v okviru metodologije CoRT, uporabljajo tudi pri pouku, da je veliko bolj interaktiven, in na sestankih, da so bolj učinkoviti. Doslej je skozi njene roke šlo več kot 600 učiteljev na enoletnih in dvoletnih programih, in nepregledno število šolnikov na krajših srečanjih.

 • 10:30 – 11:00 ODMOR 

 • 11:00 – 12:00 KAKO NAJ UČITELJ POSKRBI ZA SVOJO MOTIVACIJO? (Neva Strel Pletikos)

Na predavanju bodo udeleženci spoznali svoja prepričanja in vrednote, ki vplivajo na njihovo dojemanje poučevanja. Pridobili bodo vpogled v to, kaj vse vpliva na učiteljevo (ne)motiviranost za delo in spoznali, kako lahko na svojo zavzetost vplivajo sami. Kako postaviti meje, delati dobro, ohraniti dovolj energije za aktivnosti izven delovnega procesa in ob tem ohraniti prepričanje, da smo dobri pedagogi? Kako kljub celi paleti učencev s katerimi delamo ohraniti optimizem in prepričanje, da otrokom lahko pomagamo in smo zanje koristni? Kaj želimo pri učencih spodbujati in poučevati – so ocene res najpomembnejše? Kako se temu izognemo in še vedno dosegamo učne cilje?

O predavateljici

Neva Strel Pletikos, je žena in mama treh, danes že odraslih, zadovoljnih in uspešnih otrok. Je pedagoginja in sociologinja, asistentka na Pedagoški fakulteti v Kopru, specializantka psihoterapevtske smeri Transakcijska analiza, NLP Coach, praktik s področja Teorije izbire in že več kot 25 let svetovalna delavka na osnovni šoli. Vrsto let vodi supervizijske skupine in izobraževanja za učitelje ter izvaja individualna svetovanja na katerih učiteljem pomaga pri oblikovanju učinkovitega in zadovoljujočega pristopa k poučevanju in delu v šolskem okolju. Pri svojem delu integrira spoznanja različnih psihoterapevtskih, psiholoških in pedagoških usmeritev, na ta način ima na voljo velik nabor koristnih orodij za pomoč učiteljem, učencem in staršem. Verjame, da delo v vzgoji in izobraževanju zahteva nenehno osebno rast, radovednost in željo po stalnem napredku. Zaveda se pomena aktivnega »polnjenja baterij« pri poklicih, ki zahtevajo tako predanost kot je poučevanje. Sama svoj vrč z energijo polni prav s predajanjem svojega znanja učiteljem, staršem in učencem izven svojega dela v svetovalni službi.

 

 • 12:00 – 13:00 NEMOTIVIRANOST UČENCEV – KAJ JE V OZADJU? (Kim Pletikos Pucer)

Na predavanju bodo udeleženci spoznali osnove motiviranega vedenja – kaj nas motivira za določeno vedenje, zakaj se odločamo tako, kot se, kako so čustva povezana z našim vedenjem in čustvovanjem. Spoznali bodo pomembnost tega, da pri nemotiviranih učencih pogledamo v ozadje in proučimo kaj se pravzaprav z otrokom, ki ni motiviran dogaja. S pomočjo primerov se bodo udeleženci naučili kaj opazovati, na kaj morajo biti pozorni in kaj lahko naredijo, ko enkrat odkrijejo možne razloge za nizko motiviranost za šolsko delo. Spoznali bodo kakšna je vloga učitelja in kakšno vlogo imajo pri nemotiviranosti učencev starši.

O predavateljici 

Kim Pletikos Pucer je magistrica psihologije in specializantka psihoterapevtske smeri Transakcijska analiza ter terapevtka medicinske hipnoze, ki se že več let ukvarja predvsem s svetovanjem otrokom in mladostnikom. Velik del njenega dela obsega delo z otroki in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, z učnimi težavami, s posebnimi potrebami, pomanjkanjem motivacije in občutki tesnobe. V svoje delo vključuje spoznanja različnih področij od najnovejših spoznanj na področju razvojne psihologije, različnih psihoterapevtskih smeri (tehnike VKT, integrativne psihoterapije, transakcijske analize, nevrolingvističnega programiranja, …) do spoznanj s področja nevrologije in nevropsihologije. 

 

 

 • 13:00-13:30 ODMOR

 

2. DEL: Delavnice v skupinah (Razdelili se bomo v dve skupini. Ob prijavi izmed dveh delavnic ob isti uri vsak udeleženec izbere eno)

 

 • 13:30 – 14:30

NA POTI K UČINKOVITEMU POUKU (Eneja Baloh)

Izvedba pouka na daljavo, hibridnih oblik pouka, preskakovanje iz poučevanja v šoli na pouk na daljavo ter daljše odsotnosti posameznih učencev, so v oddelkih spremenili učno klimo, dinamiko poučevanja in učenja, učno kondicijo učencev in s tem tudi njihovo motivacijo za učenje. Učenci sami povedo, da so manj zainteresirani za učenje, da se težko spravijo k delu, da niso motivirani. Na delavnici bomo predstavili oblike in metode dela, ki se jih lahko uporabi v različnih etapah učne ure in za različne namene (diagnostika, obravnava, utrjevanje, preverjanje) ob katerih učenci pri pouku »zaživijo«. Predstavili pa bomo tudi pristope s katerimi učenci ozaveščajo pomen in namen znanja in s katerimi lahko krepijo notranjo motivacijo.

O izvajalki delavnice

Eneja Baloh je v dobrem desetletju pridobila izkušnje z opravljanjem dela pomočnika ravnatelja ter učitelja geografije tako na srednjih strokovnih in poklicnih šolah kot na osnovni šoli. Na Fakulteti za humanistične študije Koper, Univerze na Primorskem od leta 2013 opravlja delo asistenta za didaktiko geografije na dvopredmetnem študijskem programu geografija – zgodovina. Je soavtorica učbenikov in samostojnih delovnih zvezkov izdanih pri založbi Mladinska knjiga za pouk družbe v 4. in 5. razredu ter za pouk geografije v osnovni šoli in 1. letniku gimnazije. V okviru doktorskega študija na Pedagoški fakulteti v Kopru raziskuje učinek uporabe tehnologije pri učenju in poučevanju geografije v post digitalni družbi.

 

 

 

ČUSTVA, SAMOZAVEST IN MOTIVACIJA (Taja Tavčar)

V šoli v tem trenutku poučujemo številne učence, ki poročajo o različnih psihosomatskih težavah. Nekateri so socialni izključeni, ne čutijo se sprejete, s težavo gredo v šolo, večino časa poročajo, da so v stiski. Spet drugi se iz vrstniške skupine izključijo sami, ne sprejemajo drugih, ne sprejemajo sebe. Imajo negativen odnos do sebe, drugih in šole na sploh. Pomembno je, da v prvi vrsti take učence prepoznamo in jim potem s konkretnimi tehnikami pomagamo, da trenutno situacijo sprejmejo, da se naučijo sprejemati sebe, da spremenijo odnos do okolice in da začnejo svoje težave konstruktivno reševati. Na delavnici boste spoznali praktične aktivnosti in vaje za sprejemanje svojega telesa, krepitev samozavesti, za sproščanje in izražanje čustev ter spodbujanje motivacije, ki jih boste lahko uporabili pri vašem delu z učenci.

O izvajalki delavnice

Taja Tavčar, je žena in mama treh otrok, ene mačke in petih konjev. Od malih nog je povezana z gibom in je bila že kot dijakinja vključena v najrazličnejše programe osebne rasti, čustvene inteligence in plesa. Diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na temo Aktivni odmor po metodi plesa petih ritmov. Opravila je tudi modul zgodnjega poučevanja angleščine. Več kot deset let je bila zaposlena na osnovni šoli, v svoje delo pa je redno vključevala gib in različne oblike sproščanja, ki jih je medpredmetno povezovala z učno snovjo. Njen način poučevanja je temeljil na dobrem poznavanju učnega načrta, s poudarkom na povezavi s preostalimi učnimi predmeti. Opravila je 300-urno izobraževanje za učiteljico Hatha joge, ki ga je nadgradila z 200-urnim izobraževanjem za učiteljico Vinyasa joge. Opravila je tudi dodatno izobraževanje za učiteljico joge za otroke in najstnike. Redno se izobražuje pri domačih in tujih učiteljih s področja joge, dobrega počutja, anatomije telesa, dihalnih tehnik in meditacije. Danes vodi skupinsko jogo za otroke, odrasle in najstnike ter ustvarja krajše oddihe in delavnice zanje. V preteklem letu je izvedla izobraževanje za učitelje angleščine z naslovom Gibalna pravljica ali uporaba joge, giba in dihalnih tehnik pri pouku angleščine, s katero je želela učiteljem približati drugačen pristop k poučevanju. Življenje na vasi ji omogoča, da je lahko v neposrednem stiku z naravo in živalmi. Meni, da ljudem v današnjih časih najbolj primanjkuje stika z dihom in telesom. To nas najbolj ovira pri tem, da bi zmogli uravnovesiti vse svoje vloge in obenem poskrbeti za svoje dobro počutje in zdravje.

 • 14:30 – 14:45 ODMOR 

 

 • 14:45 – 15:45 

SOCIALNE IGRE V RAZREDU (Neva Strel Pletikos)

Dejstvo, da so mladi zadnji dve leti namesto v šoli, med vrstniki, preživeli za zasloni, je gotovo vplivalo na količino konkretnih izkušenj na področju medosebnih odnosov, ki so jih bili v tem času deležni. Za učenje socialnih veščin so nujne izkušnje. Nujno je preizkušanje vedenja in izkušanje posledic različnih vedenj znotraj vrstniške skupine.

Na delavnici bodo udeleženci preigrali nekaj socialnih iger, ki jih bodo lahko uporabili v svojih oddelkih, tako pri delu z najmlajšimi učenci, kot tudi pri delu z dijaki. Socialne igre, ki jih bodo spoznali bodo pripomogle k osebni rasti vaših učencev in k izboljšanju razredne klime v razredu.

O izvajalki delavnice 

Neva Strel Pletikos, je žena in mama treh, danes že odraslih, zadovoljnih in uspešnih otrok. Je pedagoginja in sociologinja, asistentka na Pedagoški fakulteti v Kopru, specializantka psihoterapevtske smeri Transakcijska analiza, NLP Coach, praktik s področja Teorije izbire in že več kot 25 let svetovalna delavka na osnovni šoli. Vrsto let vodi supervizijske skupine in izobraževanja za učitelje ter izvaja individualna svetovanja na katerih učiteljem pomaga pri oblikovanju učinkovitega in zadovoljujočega pristopa k poučevanju in delu v šolskem okolju. Pri svojem delu integrira spoznanja različnih psihoterapevtskih, psiholoških in pedagoških usmeritev, na ta način ima na voljo velik nabor koristnih orodij za pomoč učiteljem, učencem in staršem. Verjame, da delo v vzgoji in izobraževanju zahteva nenehno osebno rast, radovednost in željo po stalnem napredku. Zaveda se pomena aktivnega »polnjenja baterij« pri poklicih, ki zahtevajo tako predanost kot je poučevanje. Sama svoj vrč z energijo polni prav s predajanjem svojega znanja učiteljem, staršem in učencem izven svojega dela v svetovalni službi.

KAKO MOTIVIRATI UČENCE ZA UČENJE S POZNAVANJEM UČNIH TIPOV? (Jasmina Mazej)

Na delavnici bodo udeleženci spoznali osnovne učne tipe (vizualni, avditivni in kinestetični) ter spoznali, kako lahko ta spoznanja s pridom uporabijo pri poučevanju. Spoznali bodo tudi konkretne tehnike za krepitev samopodobe pri učencih, odpravljanje treme pred ustnimi ocenjevanji, govornimi nastopi in pisnimi ocenjevanji pri učencih, kar so po poročanju mnogih učiteljev najpogostejše težave s katerimi se učenci v zadnjem času srečujejo. Udeleženci bodo spoznali tudi osnove intervalnega učenja in koristnosti le-tega. Spoznali bodo tudi smiselnost in načine izobraževanja učencev o razporeditvi časa za učenje, izvenšolske dejavnosti in prosti čas. Poudarek bo tudi na vzpostavljanju dobrega stika z učenci, ki je temelj za vso naše nadaljnje delo z njimi.

O izvajalki delavnice

Jasmina Mazej, po izobrazbi profesorica slovenščine in sociologije. Svoje prve izkušnje pri delu z mladimi je pridobivala že med študijem, ko je vodila mladinske delavnice, telovadbo za malčke in bila vzgojiteljica v koloniji. Že 25 let na osnovni šoli poučuje otroke stare od 12 do 15 let. Je mama zdaj že polnoletnima sinovoma zato zelo dobro ve, da je vzgoja zelo pomembna, včasih tudi zelo naporna za starše. Ravno zato se je odločila, da poveže teorijo in prakso ter svoje znanje in izkušnje posreduje naprej tudi drugim – predvsem učiteljem, staršem in mladostnikom.

Kot učiteljica si je vedno želela svojim učencem ponuditi več, zato je svoje znanje nenehno nagrajevala. Njen interes za medosebne odnose, vzgojo in odraščanje jo je popeljal na pot izobraževanja iz področja Imago terapije in Nevrolingvističnega programiranja. Je NLP Praktik, NLP Mojster, NLP Coach Praktik in NLP Trener.

 

 • 15:45 – 16:00 ZAKLJUČEK POSVETA

 

KOTIZACIJA

125 evrov (prijava do 1.9.2022)

145 evrov (prijava do 19.9.2022)

*DDV je vključen

 

PRIJAVA

Prijave sprejemamo preko Google obrazcev na povezavi TUKAJ (klik na besedo tukaj)

 

PLAČILO KOTIZACIJE

Samoplačniki

Plačilo kotizacije izvedete na TRR:

Neva Strel Pletikos s.p.

Liminjanska cesta 3

6320 Portorož

IBAN: SI56610000024736317

ID ZA DDV/Davčna št.: 95941142

Šele po plačilu kotizacije imate zagotovljeno mesto na posvetu. Po plačilu kotizacije vas prosimo, da pošljete potrdilo o izvedenem plačilu na naš e-naslov (info@cor.si). Račun boste prejeli na e-naslov, ki ga boste navedli v prijavi.

Plačnik je šola

V kolikor bo plačnik kotizacije organizacija/šola, se na izobraževanje prijavite preko Google obrazca in navedete, da bo plačnik šola. V tem primeru se kotizacijo poravna po izvedenem izobraževanju.

ODJAVE

Pisne odjave so možne najkasneje do 19. 9. 2022, v tem primeru vam v celoti povrnemo kotizacijo. V primeru, da se odjavite po 19. 9. 2022, vam zaradi stroškov izvedbe izobraževanja kotizacije ne vrnemo (razen v primeru izrednih življenjskih okoliščin).

VEČ INFORMACIJ

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu info@cor.si ali na telefonski številki 041-871-814 (Neva).

 

Začetek

9:00

01.10.2022

Konec

16:00

01.10.2022

Lokacija

Hotel Lifeclass Portorož