Razrednik v novem šolskem letu

Vse pogosteje se name obračajo učitelji, ki jim trenutna situacija v razredu po eni strani predstavlja izziv, po trudi strani pa so zaradi nje izredno izčrpani. Učenci s posebnimi potrebami, nadarjeni učenci, učenci brez razvitih socialnih veščin, zahtevna komunikacija s starši, … Vse to učitelje vodi v izgorelost, pa ne samo tiste, ki so na začetku svoje poklicne poti.

Na interaktivnem predavanju z naslovom Razrednik v novem šolskem letu bomo skušali izhajati iz vaših potreb in vprašanj. Poskušali bomo poiskati rešitve za situacije s katerimi se vi vsakodnevno srečujete.

NA PREDAVANJU BOMO ODGOVARJALI NA SLEDEČA VPRAŠANJA:

Učenci

 • Kaj je pomembno pri prvem stiku z učenci?
 • Katera pravila so nujna že prvi šolski dan in katera lahko določimo kasneje?
 • Kaj je nujno pri postavljanju pravil – doslednost ali vztrajnost?
 • Kakšen je učinkovit vzgojni načrt?
 • Kako vzpostavim avtoriteto v razredu?
 • Načrt tematskih razrednih ur za novo šolsko leto – vsebinsko in časovno.
 • Kako naj vodim razredno uro, da bo učinkovita?
 • Kako naj ob vsej paleti različnih učencev v razredu ohranim svojo energijo?

Starši 

 • Kako pripraviti vzgojno vsebino za starše, da bi me slišali?
 • Kako voditi individualni razgovor s starši v katerem jim moramo sporočiti, da neko negativno informacijo (npr. da njihova vzgoja ni optimalna, da otrok nima mej, da ima težave, …)?
 • Kako komunicirati z agresivnimi starši?
 • Kako pripraviti učinkovit roditeljski sestanek?

Izboljšanje razredne klime s socialnimi igrami 

 • Kako zastaviti načrt krepitve socialnih spretnosti pri učencu/učencih?
 • Katere socialne igre nam lahko pomagajo pri vzpostavljanju razredne klime?
 • Katere socialne igre pomagajo pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami/tujcev v oddelek?
 • Katere socialne igre pomagajo pri navajanju na sprejemanje pravil?
 • Sproščanje in zmanjševanje testne anksioznosti pri učencih.

KJE IN KDAJ?

Interaktivni seminar bo izveden ONLINE (preko programa Zoom) v treh delih in sicer: 28. 6. 2021, 29. 6. 2021 in 30. 6. 2021, od 17.00 do 19.00.

IZVAJALKI

Neva Strel Pletikos, dipl. ped., prof. soc., asistentka na Pedagoški fakulteti v Kopru, specializantka psihoterapije, NLP Coach, praktik s področja Teorije izbire in že več kot 25 let svetovalna delavka na osnovni šoli.

Kim Pletikos, mag. psih., specializantka psihoterapije

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

Kotizacija znaša 95 evrov, če je plačnik šola in 75 evrov, če je plačnik posameznik. Prijave sprejemava na info@cor.si ali preko Google obrazca: tukaj

Začetek

17:00

28.06.2020

Konec

19:00

30.06.2020

Lokacija

Zoom