Seminar: Razrednik v novem šolskem letu

  1. Kako pripraviti prvo srečanje z učenci? Katere socialne igre so primerne za prvi dan? Na kaj in kako moramo biti pozorni, da se novi učenci lažje vključijo v oddelek? Kako pomagamo učencem razvijati socialne veščine?
  2. Kako pripraviti prvi roditeljski sestanek?
   • Prejmete drsnice, ki jih boste lahko uporabili na prvem srečanju s starši. Informacije, ki so nujne za starše. Pogosto menimo, da starši preprosto vedo kako spodbuditi in dati oporo otroku. Kako jim lahko pomagate, da bo pomoč učinkovita?
   • Ali je res razrednik odgovoren za vse težave, ki jih imajo učitelji z učenci, v katerem ste vi razrednik? Ali so to »vaši« otroci? Kako razmejiti odgovornosti?
   • Kako ustrezno komunicirati s sodelavci in starši? Kako sporočiti vsebino, ki ni prijetna – ne za starše, ne za sodelavce? Kako sebi postaviti mejo?
   • Kako pripraviti učinkovit vzgojni načrt?
   • Tudi za indivdulani načrt za otroke s posebnimi potrebami je odgovoren razrednik. Kako in koliko?
  3. Raziskave kažejo, da do izgorelosti na delovnem mestu ne prihaja zaradi obilice dela, temveč zaradi slabih medsebojnih odnosov. Kako lahko učitelj poskrbi zase?

Na kratko:

 1. Socialne igre v razredu.
 2. Priprava roditeljskega sesatnak z vzgojno vsebino-
 3. Skrb zase.

 

Za pogostitev med odmori bo poskrbljeno. Prejmete tudi potrdilo o 8-urni udeležbi. Kotizacija 95 evrov, samoplačniki 75 evrov.

Prijave na info@cor.si

Začetek

9:00

27.06.2019

Konec

15:00

27.06.2019

Lokacija

Strunjan