Individualno svetovanje za učence je namenjeno učencem s težavami na šolskem področju. Težave pri katerih vam lahko pomagamo:

  • težave z načrtovanjem in organizacijo učenja,
  • težave z usvajanjem delovnih in učnih navad,
  • pomanjkanje strategij učenja,
  • pomanjkanje motivacije za učenje,
  • težave v vrstniških odnosih,
  • posebne potrebe,
  • težave s koncentracijo,
  • pomanjkanje socialnih veščin,
  • težave z usklajevanjem šolskih in obšolskih obveznosti.

 

Kako poteka individualno svetovanje za učence?

Individualno svetovanje za učence poteka tako, da najprej izpolnite vprašalnik za vključitev v individualno svetovanje. V njem na kratko opredelite otrokove težave in zapišete osnovne informacije o otroku. Za tem se dogovorimo za uvodno srečanje na katerem vzpostavimo stik z otrokom, raziskujemo otrokov pogled na situacijo, zanima nas, ali ima otrok uvid v svoje težave, skupaj z otrokom oz. mladostnikom postavimo cilje, ki jih bomo zasledovali v sklopu svetovanja. Dogovorimo se za nadaljnje sodelovanje in pogostost srečanj. Skozi celoten proces smo preko e-pošte oz. telefona v stiku tudi s starši, le tako zagotovimo dober vpogled v učinkovitost našega sodelovanja.

 

Cena

Cena individualnega svetovanja za učence je 45/45 minut (Zoom) oz. 60 evrov/45 minut (v živo). V ceno svetovanja je vključena tudi celotna komunikacija in sodelovanje s starši, ki ga izvedemo v času svetovanja otroku oz. mladostniku.