Delo z vzgojno zahtevnimi učenci

Pogosto se na nas obračate učitelji, ki poročate, da vam nek učenec predstavlja velik izziv in ne veste kako z njim učinkovito delati in doseči spremembe njegovega vedenja. Nekateri učenci so namreč iz različnih razlogov vzgojno bolj zahtevni kot drugi. Z njimi se težje komunicira, počasneje spreminjajo svoje vedenje, dajejo občutek, da jim ni mar, pri njih je več vedenj pozunanjenja, večkrat prihajajo v konflikte, … Kako kot učitelj pristopiti k takemu učencu, kaj je v ozadju njegovega vedenja in kako lahko na to vplivamo v šoli?

 

VSEBINA

 • Uporaba pristopa “iskanja logike vedenja” pri delu z učenci.
 • Katere so najpogostejše težave, ki jih imajo učenci v razredu? Kako jih prepoznati in kako jim pomagati? 
 • Sistematični pristop k težavam takih učencev. 
 • Vzgojni slogi in zakaj je pomembno, da ima učitelj dovolj znanja iz tega področja?
 • Smernice učinkovitega ukrepanja na nivoju razreda in šole.
 • Pomen jasnih kriterijev sprejemljivega vedenja (pogosto popuščamo in zgolj opozarjamo, ne ukrepamo pa s konkretnimi posledicami, sporočamo torej otroku, da je vedenje dovoljeno).
 • Prepoznavanje občutkov učitelja pri delu s takimi učenci (kdaj ti občutki vodijo v izgorelost zaradi sočutja, kaj je v moči učitelja in kaj ne, kako si pomagati, …). 
 • Učinkovita komunikacija s težavnimi učenci.
 • Pomen učinkovitega sodelovanja s starši takih učencev.
 • Kaj zahtevati od staršev in na kakšen način?

Izobraževanje bo praktično naravnano, teorijo bomo prepletali s primeri iz prakse. Dovolj bo tudi časa za vsa vprašanja udeležencev.

 

KAJ PRIDOBITE Z UDELEŽBO?

 

Udeleženci z udeležbo na seminarju pridobite nova teoretična in praktična znanja. Pridobite uporabna orodja, ki jih boste lahko uporabili v različnih situacijah, tako v službenem kot tudi v zasebnem okolju. 

 • Pridobite strokovno znanje, ki ga boste lahko uporabili tako v službenem, kot tudi v domačem okolju.
 • Pridobite praktične nasvete in ideje, ki preverjeno delujejo. 
 • Pridobite priložnost za postavljanje vprašanj glede aktualnih izzivov s katerimi se srečujete pri svojem delu. 
 • Na srečanjih se imamo vedno fino, zato vam zagotavljamo, da vam bo izobraževanje vsaj malo polepšalo vaš teden. 
 • Vsak udeleženec dobi gradivo.
 • Z udeležbo na srečanjih pridobite potrdilo o udeležbi.
 • S potrdilo o udeležbi lahko pridobite tudi točke za napredovanje.

 

KJE IN KDAJ?

V Strunjanu (hotel Oleander), 17. 9. 2022, od 9:00 do 15:00.

 

PREDAVATELJICI

 

Neva Strel Pletikos, pedagoginja in profesorica sociologije, asistentka na Pedagoški fakulteti v Kopru, specializantka psihoterapevtske smeri Transakcijska analiza pri Zoranu Milivojeviću, Coach iz področja Nevrolingvističnega programiranja, Praktik s področja teorije izbire in že več kot 25 let svetovalna delavka na osnovni šoli.

Moja strast je že vrsto let delo z mladimi. Svojo poklicno pot sem začela z delom v takratni t.i. “gluhonemnici”. Kaj kmalu sem spoznala, da učinkovito in kvalitetno delo z mladimi zahteva nenehno strokovno izpopolnjevanje. Po zaposlitvi v svetovalni službi na osnovni šoli sem se odločila, da se vključim v izobraževanje iz psihoterapevtske smeri Transakcijska analiza pri dr. Zoranu Milivojeviću. Predvsem zato, ker verjamem, da moramo najprej poskrbeti za to, da se počutimo dobro v svoji koži, da bi lahko pomagali drugim. Izobraževanje iz Transakcijske analize je bilo prav to – orodje, ki ji je pomagalo osebno rasti, izboljšati svoje odnose, se naučiti učinkovitejših reakcij v vsakodnevnih interakcijah z najrazličnejšimi ljudmi in nenazadnje bolje razumeti ljudi s katerimi dela. Znanja iz področja Transakcijske analize, NLP in teorije izbire so mi pomagala tudi pri soočanju z izčrpanostjo in utrujenostjo zaradi sočutja, kot danes pojmujemo ta pojav – utrujenost zaradi vsakodnevnega fokusa na težave in stiske drugih. Delo z ljudmi namreč zahteva celega človeka, jaz pa sem si želela biti cel človek tudi doma, s svojo družino. 

 

Kim Pletikos Pucer, magistrica psihologije, specializantka psihoterapevtske smeri Transakcijska analiza pri dr. Zoranu Milivojeviću in mag. Ivani Mandarić, terapevtka medicinske hipnoze.

Svoje prve izkušnje na področju psihološkega dela z mladimi sem začela pridobivati že tekom študija z delavnicami s področja učenja, anksioznosti, strahu pred ocenjevanjem, samozavesti, … Delo z otroki, mladostniki in odraslimi s posebnimi potrebami me je naučilo začutiti človeka, opazovati to, kar je v ozadju vedenja. To, kar ljudje kažemo navzven, je običajno nekaj povsem drugega kot to, kar se skriva v ozadju. To spoznanje sem še bolj ponotranjila z delom v kriznem centru, kjer sem se naučila predvsem poslušati in dati čas, da se človek odpre in zaupa. Svoje strokovno znanje sem nadgradila z znanji iz psihoterapevtske smeri Transakcijska analiza in ta znanja vsakodnevno implementirala v svoje delo, pri svetovanju staršem, otrokom in mladostnikom v okviru Centra za osebno rast. Na izobraževanjih, ki jih izvajam rada prepletam znanja iz področja psihologije, kognitivne nevroznanosti, nevrologije in psihoterapije.

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

Kotizacija znaša 95 evrov, če je plačnik šola in 75 evrov, če je plačnik posameznik. Prijave sprejemava na info@cor.si ali preko Google obrazca tukaj.

Ker smo hvaležni vsem, ki se na naša izobraževanja znova in znova vračate, imate vsi, ki ste se že udeležili katerega od naših izobraževanj, na kotizacijo 10 % popust.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo na info@cor.si.

Začetek

9:00

17.09.2022

Konec

15:00

17.09.2022

Lokacija

Strunjan