DVOJNI SEMINAR: Stresne situacije ob koncu šolskega leta in delovanje v razredu z učencem z diagnozo ADHD ali avtizem

Ste se odločili, da boste do konca šolskega leta poskrbeli zase? Ne boste dovolili, da se iz psihosomatskih težav razvije resnejša bolezen.

 

Na seminarju, ki ga razpisujemo, boste učitelji ozavestili:

 1. da lahko spremenite samo svoj odnos do drugih, ne morete spremeniti učencev, staršev,
 2. da ste odgovorni za učinkovito komunikacijo,
 3. da imate vire moči v sebi, da to dosežete,
 4. da si avtoriteto ustvarite ali uničite sami s svojim delovanjem, in še mnogo tega…
 5. ozavestilii boste, da ste vi najpomembnejši človek v vašem življenju.

 

Vsebina seminarja, ki bo zelo praktično naravnana bo tokrat:

 1. osebnostna rast,
 2. učne tehnike, motivatorji in učinkovite socilane igre za izboljšanje razredne klime.

 

V prvem delu se bomo pobožali od znotraj, poskrbeti moramo zase, da bomo lahko učinkoviti pri svojem delu in doma.

 • Kako si organizirati čas, da ne pride do izgorelosti?
 • Kako prepustiti težave učencem in njihovim staršem in pri tem ne imeti slabe vesti?
 • Kako prepoznati čigave se težave?
 • Kako poskrbeti zase tukaj in sedaj?

 

Osrednji del je namenjen delu z učenci v razredu, prepoznavnaje učnega stila in preigravanje socilanih iger.

V oddelkih imamo paleto učencev, učence z odločbami, nadarjene učence, učence s čustvenimi stiskami, …

Kako komunicirati s starši otrok, ki imajo težave? Če starši doma spremenijo vzgojni stil, bo otrok lažje in bolje sodleoval tudi pri pouku. Starši ne znajo vzgajati otroka, ki ima diagnozo ADHD, vi jih lahko naučite.

 

Pri našem poklicu je pomembno, da poznamo sebe in svoj stil zaznavanja in učenja. Pomembno je, da se ves čas zavedamo, da drugi morda dojemajo svet drugače kot mi.

Eni se bolj uspešno učijo s knjigo, drugi s poslušanjem učitelja, tretji pa iz slikovne predstavitve snovi. Nekaterim ustreza, da se osnovi pogovorijo v skupini. Nekateri potrebujejo sistematično prikazane informacije in se postopno učijo, drugi imajo bolj celosten pristop.

Gre za različne stile zaznavanja, spoznavanja in učenja. Dobro poznavanje teh razlik bistveno prispeva h kakovosti učenja in poučevanja.Kaj lahko naredite znotraj te palete in kje so meje vaše odgovornosti? Kaj lahko storite, da ne boste vseh teh otrok nosili domov?

 

Seminar traja od 9.00 do 15.00 ure.
Pri delu bomo uporabili tehnike nevrolingvističnega programiranja in transakcijske analize.

Kotizacija za seminar znaša 95 evrov, za samoplačnike pa 75 evrov. Prejmete potrdilo o 8-urni udeležbi na seminarju, pogostitev med odmori in veliko znanja, ki ga boste lahko takoj uporabili v praksi.

Število mest je omejeno. 

Neva Strel Pletikos, univ.dipl.pedagog, prof.sociologije, NLP coach, TA svetovalec
Vabljeni k prijavi na naslov: info@cor.si z imenom in priimkom ter naslovom šole, navedite tudi plačnika.

 

Začetek

9:00

01.06.2019

Konec

15:00

01.06.2019

Lokacija

Ljubljana