Kako komunicirati z učenci in starši ter pri tem poskrbeti zase?

Dvodnevni seminar za učitelje.

Začetek

0:00

12.05.2017

Konec

23:59

12.05.2017