Kako ne izgoreti? (podporna skupina za učitelje)

 

Spoštovana učiteljica, spoštovani učitelj!

Vabimo te, da se nam pridružiš na podporni skupini za učitelje

Kako ne izgoreti?

5. 3. 2022, 9. 4. 2022, 7. 5. 2022 in 4. 6. 2022 od 9:00 do 13:00

 

Podatki kažejo na viden porast psihosomatskih motenj med pedagoškimi delavci v osnovnih šolah po Sloveniji. Na posameznih šolah je večje število učiteljev, ki so odsotni zaradi izčrpanosti in psihičnih težav tudi več mesecev. Učenci in njihovi starši imajo več zahtev. Vse bolj se zavedajo svojih pravic, včasih celo grozijo z inšpekcijami in pravniki.  Konflikti so neizbežni na večih ravneh.  Pričakovanja do učiteljev pa se neprestano povečujejo.

Na naših izobraževanjih učitelji pogosto poročate, da se počutite neučinkovite, da vas delo neizpolnjuje, da izgubljate žar, ki ste ga imeli, ko ste s poučevanjem začeli. Poročate, da se počutite ujete v sistemu, da prihajate domov brez energije, težko vzdržujete kvalitetne medosebne odnose in na sploh poskrbite zase. Mnogi poročate, da čutite, da nimate dovolj orodij, ki bi vam pomagala pri delu z učenci. Težko vzdržujete avtoriteto v razredu, negotovi ste pri delu s paleto učencev, ki jo imate trenutno v razredu.

Kakšne so posledice trenutnega stanja?

 • Učni uspeh pada, vzgojna problematika pa narašča.
 • Učitelji ste nezadovoljni s svojim delovnim mestom.
 • Učitelji čutite neskladje med viri za spoprijemanje z izzivi in zahtevami, ki jih ima okolje do vas, kar vodi v občutke izgorelosti.
 • Pojavljajo se težave v medosebnih odnosih (tako v komunikaciji s starši, kot tudi med učitelji).
 • Pogostejše so bolniške odsotnosti.

Kljub vsemu pa situacija, ki smo ji priča ni brezizhodna. Obstajajo strategije s pomočjo katerih lahko naredite spremembo.

Kaj lahko naredite, da boste dobili zagon za svoje nadaljnje delo, da se boste počutili učinkovite, da boste znali učencem prenašati pozitivna sporočila in se odzvati na stiske v katerih se vsakodnevno znajdejo, ob tem pa boste ohranili dovolj energije za zadovoljujoče življenje po službi?

Učitelji imate vire moči znotraj sebe. Biti morate slišani, hkrati pa morate prevzeti odgovornost za svoje življenje. Znanje na pedagoškem področju že dolgo ne zadostuje več za poklic, ki ste si ga izbrali. Nujna je tudi osebna rast.

Kako vam lahko pri prvem koraku v želeni smeri pomagamo?

Za vas smo pripravili 4 srečanja. Enkrat mesečeno, ob sobotah, obiščete Koper. Zjutraj vas vabimo, da se udeležite delavnice osebne rasti, preostanek dneva pa izkoristite za sprehod v naravi, ob morju in se naužijete svežega, morskega zraka.

 

Kako bodo srečanja potekala?  

Izvedli bomo štiri srečanja, vsako s trajanjem od 9. do 13. ure.

Vsa srečanja bodo sestavljena iz dveh delov:

 1. Skrb zase, sklopi praktičnih in teoretičnih vaj, ki vas bodo naučili sprejemati sebe in druge.
 2. Tehnike in metode za izobljšanje Vašega pedagoškega procesa.

Prijavite se lahko le na celoten sklop delavnic. Vsaka bo sicer predstavljala samostojno celoto, pa vendar si želimo, da bi se v skupini vzpostavil zaupen prostor, znotraj katerega bi iz delavnice v delavnico kontinuirano nadgrajevali svoje znanje.

Po končanem izobraževanju prejmete potrdilo o udeležbi s katerim boste lahko pridobili 1 točko za napredovanje.

 

Vsebine posameznih srečanj

Prvo srečanje: 5. 3. 2022 “Kako napolniti svoj vrč z energijo? 

– Spoznali boste osnove Transakcijske analize aplicirane na šolsko okolje (predpostavke transakcijskega analize, ego stanja, transakcije), ki vam bodo v pomoč pri učinkovitejši komunikaciji in pri vzpostavljanju kakovostnejših medosebnih odnosov.

– Izvedli bomo tudi več praktičnih vaj:

 • Vajo s pomočjo katere boste po 10. minutah razblinili utrujenost in si povrnili energijo. Gre za preproste tehnike diha, ki jih uporabljajo gasilci, policija in zdravniki v najbolj stresnih situacijah.
 • Vaje za spodbujanje skrbi zase, sproščanje stresa in napetosti ter za večjo osredotočenost in koncentracijo.
 • Konkretne vaje in tehnike, ki vam bodo pomagale ustvariti pozitivno klimo preko treh jogijskih principov – miru, iskrenosti in samokontrole.
 • Meditacijo za prebujanje lastne ustvarjalnosti, odpiranje srčnega centra ter vaje s pomočjo katerih boste bolje razumeli svojega otroka/najstnika in ustvarili klimo v razredu, ki podpira.

Drugo srečanje: 9.4.2022 “Naše odnose sestavljajo odločitve”

– Spoznali boste tehnike učinkovite komunikacije s starši in sodelavci. Kako najučinkovitejše komunicirati v konkretnih situacijah znotraj šolskega okolja?

– Kako v odnosih poskrbeti zase?

– Če naša energija ne deluje, tudi naša beseda ne bo. Besede so naše orožje. Kako govoriti, da nas bodo ljudje poslušali? Spoznali boste 7 grehov govorjenja.

– Ravni komunikacije – iz katerega energetskega centra komuniciramo in kako se to zrcali v naših medsebojnih odnosih?

– Izvedli bomo tudi več praktičnih vaj:

 • Vaje za odklepanje srčnega centra.
 • Vaje, sprostitvene igre v parih. Ali slišim to, kar mi nekdo govori? Kako se moje telo odziva na pozitivno in negativno komunikacijo?
 • Meditacijo za učinkovito komunikacijo.
 • Dihalne tehnike, ki prečistijo našo komunikacijo.

Tretje srečanje: 7.5.2022 “Ni težko sprejemati odločitev, ko enkrat dobro poznamo svoje vrednote”

– Vrednote, ki jih živim in želim živeti? Kakšne vrednote imajo moji učenci in kakšne so vrednote njihovih staršev?

– Kako učinkovito komunicirati s tistimi, ki imajo drugačne vrednote od mojih in ob tem ohraniti odnos z njimi?

– Nasprotja in vrednote, ki si nasprotujejo, prebujajo nove koncepte in ideje. Odpirajo nam nove perspektive. To bomo izkusili preko giba in diha.

– Izvedli bomo tudi več praktičnih vaj:

 • Telesno gibalne vaje preko katerih se bomo sprostili in pripeljali našo perspektivo skozi različne zorne kote. Vaje so primerne tudi za učence v razredu (npr. kot iztočnica za pogovor pri razredni uri).
 • Vizualizacijo »Kako sprejeti osebo, ki nam gre na živce«
 • Vajo za prepoznavanje lastnih vrednot.
 • Vajo, ki vas bo napolnila z energijo za ves dan in pomagala, da boste ostali mirni v svojem telesu. Ko smo mirni, se naučimo sprejemati in razumeri sebe. Takrat lažje sprejmemo drugega, ostanemo mirni in reagiramo iz srca. Ko reagiramo mirno iz srca, so naše misli jasne, besede sežejo mnogo dlje in učinek je konstruktiven.

Četrto srečanje: 4.6.2022 “Čustveni svet vsakega od nas”

– Vsa čustva so del nas. Če jih ne izrazimo, jih potisnemo vase in ko izbruhnejo, se to zgodi veliko bolj intenzivno.

– Spoznali bomo, kako zaznamo negativna čustva in jih usmerimo v bolj produktivno, ustvarjalno energijo.

– Kaj je v ozadju otrokovega čustvovanja? Kako naučimo otroka sprejemati svoje čustva na ustrezen način in kako se izognemo neprimernemu vedenju?

– Manj kot se bomo bali svojih čustev in čustev otroka, manjšo moč bodo ta čustva imela. Manjši bo tudi konflikt. Kako ostati miren v trenutku »eksplozije« pri otroku?

– Socialne veščine pri učencih – kako poteka razvoj in v kolikšni meri jih moramo spodbujati?

– Tehnike, ki jih lahko uporabimo na razrednih urah in ob razreševanju konfliktov v razredu.

– Kako poskrbeti zase, ko imam več vlog (mame, očeta, partnerja/ke, učitelja/ce, sina, hčerke) in prihajamo v konflikt s sabo?

– Izvedli bomo tudi več praktičnih vaj:

 • Različne gibalne, sprostitvene in meditativne igre, ki jih boste lahko uporabili v razredu.
 • Vaje s katerimi se boste naučili umiriti, se zavedati lastnega telesa, ustvariti ravnovesje, ki bo krepilo občutek varnosti.
 • Z vajami bomo v telesu ustvarili zemljevid čustev in se naučili, kako z otroki komunicirati o določenem čustvu.
 • Izvedli bomo vajo »joga za čustveno ravnovesje«.

Na srečanjih bosta z vami …

Neva Strel Pletikos, je žena in mama treh, danes že odraslih, zadovoljnih in uspešnih otrok. Je pedagoginja in sociologinja, asistentka na Pedagoški fakulteti v Kopru, specializantka psihoterapevtske smeri Transakcijska analiza, NLP Coach, praktik s področja Teorije izbire in že več kot 25 let svetovalna delavka na osnovni šoli. Vrsto let vodi supervizijske skupine in izobraževanja za učitelje ter izvaja individualna svetovanja na katerih učiteljem pomaga pri oblikovanju učinkovitega in zadovoljujočega pristopa k poučevanju in delu v šolskem okolju. Pri svojem delu integrira spoznanja različnih psihoterapevtskih, psiholoških in pedagoških usmeritev, na ta način ima na voljo velik nabor koristnih orodij za pomoč učiteljem, učencem in staršem. Verjame, da delo v vzgoji in izobraževanju zahteva nenehno osebno rast, radovednost in željo po stalnem napredku. Zaveda se pomena aktivnega »polnjenja baterij« pri poklicih, ki zahtevajo tako predanost kot je poučevanje. Sama svoj vrč z energijo polni prav s predajanjem svojega znanja učiteljem, staršem in učencem izven svojega dela v svetovalni službi.

Taja Tavčar, je žena in mama treh otrok, ene mačke in petih konjev. Od malih nog je povezana z gibom in je bila že kot dijakinja vključena v najrazličnejše programe osebne rasti, čustvene inteligence in plesa. Diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, na temo Aktivni odmor po metodi plesa petih ritmov. Opravila je tudi modul zgodnjega poučevanja angleščine. Več kot deset let je bila zaposlena na osnovni šoli, v svoje delo pa je redno vključevala gib in različne oblike sproščanja, ki jih je medpredmetno povezovala z učno snovjo. Njen način poučevanja je temeljil na dobrem poznavanju učnega načrta, s poudarkom na povezavi s preostalimi učnimi predmeti. Opravila je 300-urno izobraževanje za učiteljico Hatha joge, ki ga je nadgradila z 200-urnim izobraževanjem za učiteljico Vinyasa joge. Opravila je tudi dodatno izobraževanje za učiteljico joge za otroke in najstnike. Redno se izobražuje pri domačih in tujih učiteljih s področja joge, dobrega počutja, anatomije telesa, dihalnih tehnik in meditacije. Danes vodi skupinsko jogo za otroke, odrasle in najstnike ter ustvarja krajše oddihe in delavnice zanje. V preteklem letu je izvedla izobraževanje za učitelje angleščine z naslovom Gibalna pravljica ali uporaba joge, giba in dihalnih tehnik pri pouku angleščine, s katero je želela učiteljem približati drugačen pristop k poučevanju. Življenje na vasi ji omogoča, da je lahko v neposrednem stiku z naravo in živalmi. Meni, da ljudem v današnjih časih najbolj primanjkuje stika z dihom in telesom. To nas najbolj ovira pri tem, da bi zmogli uravnovesiti vse svoje vloge in obenem poskrbeti za svoje dobro počutje in zdravje.

Kotizacija

Naložba v vašo osebno rast znaša 320 evrov. Kotizacijo lahko poravnate v obrokih, najkasneje en teden pred vsako od delavnic. Vsak udeleženec prejme tudi potrdilo o udeležbi na osnovi katerega lahko pridobi 1 točko za napredovanje.

Prijava

Prijave sprejemamo do 1.3.2022 na e-naslovu info@cor.si (ime, priimek, naslov plačnika, e-naslov) in preko Google obrazcev tukaj: https://forms.gle/8TzK1ybAg7rm9RKS6. Število mest je omejeno.

S prijavo se zavežete k obisku in plačilu kotizacije za vse štiri delavnice.

Druge informacije o izobraževanju

Udeleženci boste imeli na vsakem srečanju možnost postavljanja supervizijskih vprašanj.

Priporočamo, da pridete na izobraževanje v udobnih oblačilih, da vam bo kar se da prijetno. Vaje, ki jih bomo izvajali bodo enostavne, primerne za vsakogar.

Udeleženci prejmete gradivo, ki bo vključevalo tudi vse vaje, ki jih bomo izvedli na izobraževanju in pogostitev med odmori.

Vsak udeleženec prejme potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki ga lahko uveljavi za pridobitev točk za napredovanje.

Vaša vprašanja

Za vsa vaša morebitna vprašanja smo vam na voljo na našem e-naslovu info@cor.si ali na telefonski številki 041-871-814 (Neva).

 

Začetek

9:00

05.03.2022

Konec

13:00

04.06.2022

Lokacija

Koper