Kako v komunikaciji s starši poskrbim zase?

Smo v obdobju, ko nas učijo, da moramo poskrbeti zase. V obdobju epidemije smo bili primorani, da začnemo na drugačne načine skrbeti zase in za svoje zdravje. Zahtev okolice je bilo za mnoge enostavno preveč.

Dr. Mirjana Ule pravi, da bi se morali prav v tem obdobju naučiti, kako poskrbeti druga za drugega, zavedati bi se morali, da smo v istem čolnu, torej ni mogoče skrbeti le zase. Pa vendar …

Kako naj se pogovarjam s starši, če imajo drugačna prepričanja od mojih?

Kako naj se pogovarjam s starši, če prepoznavam, da njihove odločitve škodijo otroku?

Ne dolgo tega mi je učiteljica opisovala vedenja enega izmed svojih učencev. Povedala je, da je deček bil dlje časa doma, ker so starši nasprotovali testiranju. Pozneje se je priključil k pouku, vendar ni imel urejenih zapiskov, še vedno prihaja v šolo brez potrebščin. Vse pogosteje je jezen na sošolce, jih odrine, tudi udari. Pri pouku ni zbran. Dobiva negativne ocene. Starša pa sta na šolo jezna. Učitelje obtožujeta za otrokove učne težave in slabo počutje v šoli. Težko je sodelovati z njima.

Učiteljica je želela, da bi skupaj povabili mamo na razgovor.

Moje vprašanje je bilo: »Kaj pričakuješ od tega razgovora?«

Učiteljica je zelo hitro izstrelila, da si želi, da bi mama razumela, da mora biti otrok pripravljen na pouk in da doma uvedejo več reda.

Tudi jaz sem odgovorila kot iz topa: »Ne bo tega tako razumela.«

Učiteljica je ostala odprtih ust.

Če želimo, da starš sprejme to, kar mu želimo povedati, se moramo na pogovor temeljito pripraviti.

  1. S starši je potrebno vzpostaviti stik tako, da bodo začutili, da nam je mar za njihovega otroka. Pa čeprav smo jezni, ker starši ne poskrbijo za nekatere osnovne potrebe otrok.
  2. Potrebno je raziskati kakšne so vrednote staršev in njihova prepričanja. Po teoriji izbire bi temu rekli, da raziščemo svet kakovosti staršev, po transakcijski analizi pa, da raziščemo njihov referenčni okvir.

Kako to storimo? Z nekaj  preprostimi vprašanji, ki nam pomagajo  s starši vzpostaviti stik in hkrati razumeti (ne sprejeti) logiko njihovega vedenja.

V nadaljevanju pa:

  1. Zelo konkretno opišemo vedenje otroka, nekaj konkretnih situacij. Ne posplošujemo, ne predvidevamo, ne delamo zaključkov.
  2. Ponovno pri starših raziščemo kaj on lahko spremenijo, kje so viri njihove moči, vse v skladu z njihovimi vrednotami, ne našimi.
  3. Zapišemo korake, ki jih bodo oni naredili, da bo prišlo do spremembe vedenja, korake, ki jih bomo mi naredili in korake, ki jih bo naredil učenec.

V zgoraj opisanem primeru je mami zelo visoko na lestvici vrednota znanje.

Prepoznava, da je deček bister. Hkrati pa je skozi razgovor ozavestila, da mu ta bistrost ne bo koristila, če ne bo oblikoval učnih navad. Mami sva razložili zakaj je pomembno, da ima otrok, ki je bister razvite učne navade in kateri koraki pripomorejo k temu.

Kaj lahko storijo oni doma, da bo deček imel pripravljene potrebščine in urejene zapiske?

Z razmejitvijo odgovornosti med vse tri akterje (učenca, starše in otroka), je postalo popolnoma jasno kakšne naloge ima vsak posameznik.

Nismo se pogovarjali o njegovi agresiji in žaljenju, saj sva z učiteljico prepoznali, da je za tem vedenjem logika vedenja, in to je bila otrokova zadrega, jeza, žalost, ker je prihajal k pouku nepripravljen. In potrebuje pomoč vseh deležnikov, da bo k pouku prihajal pripravljen.

6.   Zadnja točka je nujna, dogovor kdaj bomo naredili evalvacijo dogovorjenega.

 

Kako se pripraviti na pogovore?

Kako prepoznati logiko nekega vedenja, pri otroku in pri staršu?

Katera vprašanja postaviti staršem, da lahko vzpostavimo z njimi stik?

Katera vprašanja postaviti sebi po končanem razgovoru?

Na ta in še na mnoga vprašanja bomo odgovorili na seminarju Učinkovita komunikacija s starši

 

KJE in KDAJ ? 

22. in 23. 11. 2022 Zoom.

 

PREDAVATELJICA

 

Neva Strel Pletikos, pedagoginja in profesorica sociologije, asistentka na Pedagoški fakulteti v Kopru, specializantka psihoterapevtske smeri Transakcijska analiza pri Zoranu Milivojeviću, Coach iz področja Nevrolingvističnega programiranja, Praktik s področja teorije izbire in že več kot 25 let svetovalna delavka na osnovni šoli.

Moja strast je že vrsto let delo z mladimi. Svojo poklicno pot sem začela z delom v takratni t.i. “gluhonemnici”. Kaj kmalu sem spoznala, da učinkovito in kvalitetno delo z mladimi zahteva nenehno strokovno izpopolnjevanje. Po zaposlitvi v svetovalni službi na osnovni šoli sem se odločila, da se vključim v izobraževanje iz psihoterapevtske smeri Transakcijska analiza pri dr. Zoranu Milivojeviću. Predvsem zato, ker verjamem, da moramo najprej poskrbeti za to, da se počutimo dobro v svoji koži, da bi lahko pomagali drugim. Izobraževanje iz Transakcijske analize je bilo prav to – orodje, ki ji je pomagalo osebno rasti, izboljšati svoje odnose, se naučiti učinkovitejših reakcij v vsakodnevnih interakcijah z najrazličnejšimi ljudmi in nenazadnje bolje razumeti ljudi s katerimi dela. Znanja iz področja Transakcijske analize, NLP in teorije izbire so mi pomagala tudi pri soočanju z izčrpanostjo in utrujenostjo zaradi sočutja, kot danes pojmujemo ta pojav – utrujenost zaradi vsakodnevnega fokusa na težave in stiske drugih. Delo z ljudmi namreč zahteva celega človeka, jaz pa sem si želela biti cel človek tudi doma, s svojo družino.

 

PRIJAVA in KOTIZACIJA 

Prijavite se lahko preko Google obrazcev tukaj.

Kotizacija znaša 95 evrov, če je plačnik šola in 75 evrov, če ste samoplačnik.

OSTALE INFORMACIJE 

Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi na 8-urnem izobraževanju, ki ga lahko uporabijo za potrebe napredovanja.

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo na info@cor.si

Začetek

17:00

22.11.2022

Konec

20:00

23.11.2022

Lokacija

Zoom