Kako v komunikaciji z drugimi poskrbeti zase?

V okviru zaključene supervizijske skupine, na OŠ Livade v Izoli, se srečujemo enkrat mesečno. S pomočjo teoretičnih modelov (transakcijska analiza, realitetna terapija, NLP) in svojih dolgoletnih izkušenj poskušamo vsakič poiskati rešitve težav, s katerimi se udeleženci trenutno soočajo.

Začetek

17:00

28.03.2017

Konec

19:00

28.03.2017

Lokacija

OŠ Livade Izola