PREDAVANJE ZA UČITELJE: KAKO KOMUNICIRATI Z UČENCI IN STARŠI, IN PRI TEM POSKRBETI ZASE?

1. DAN (4 ure)

1. Kako preživeti v težavnem razredu?
2. Kako postaviti pravila, da bi jih učenci upoštevali?
3. Kako naj komuniciram z učencem, ki ima vedenjsko in čustvene težave?
4. Kako naj pripravim vzgojni načrt?
5. Kako naj vodim razredno uro, da bo učinkovita?
6. Kako naj ob vsej paleti različnih učencev poskrbim zase?

 

2. DAN (4 ure)

1. Kako pripraviti vzgojno vsebino za starše, da bi me le ti slišali?
2. Kako voditi individualni razgovor s starši, v katerem jim sporočim, da je njihov otrok razvajen?
3. Kako komunicirati z agresivnimi starši?
4. Kako komunicirati s starši in pri tem poskrbeti zase?
Seminar je lahko izpeljan eno dnevno ali dvo dnevno.
Seminar bom vodila prof. Neva Strel Pletikos, TA praktik, po principih transakcijske analize in realiteten terapije. Spoznali bomo ego stanja, načine komunikacije iz različnih ego stanj ter načine prepoznavanja referenčnih okvirjev pri posameznikih.
Seminar bo izrazito praktično naravnan in v delavniški obliki.

 

Seminar lahko izpeljem kot predavanje (za celoten kolektiv).
Kontakd: nevastrel@gmail.com ali carobnapalcica@gmail.com

Začetek

10:00

28.06.2017

Konec

16:00

30.09.2017

Lokacija

Termin in lokacija sta poljubna