Program osebnega razvoja za učitelje “Transakcijska analiza v učilnici”

Vabljeni k prijavi na naš program osebnega razvoja za učitelje “Transakcijska analiza v učilnici”.

Transakcijska analiza je psihoterapevtska smer s svojo teorijo komunikacije, ki je zelo uporabna na področju dela s timi, odlično pa jo je mogoče aplicirati tudi na šolsko okolje. Poglobljeno, skozi veliko praktičnih vaj, bomo obravnavali osnovne principe Transakcijske analize, s čemer bodo udeleženci osebnostno rastli, izboljšali svojo komunikacijo in na vedenje ljudi, s katerimi se vsakodnevno srečujejo, pogledali še iz drugačne plati, kot so to morda počeli do sedaj. 

Vsebine, ki jih bomo na štirih srečanjih poglobljeno obravnavali

Življenjske pozicije

 • Kako ohranjati pozicijo jaz sem OK, ti si OK, tudi s starši, ki imajo drugačne vrednote kot mi?
 • Kako znati sprejemati in dajati pohvalo?
 • Konkretni primeri iz prakse in razlaga le-teh skozi transakcijsko analizo.

Pravila in dogovori v razredu

 • Vzgojno delovanje učitelja. 
 • Dogovori o pravilih, ki so učinkoviti.
 • Prepoznavanje vzgojnih stilov v družini in kaj imamo pri tem mi, kot šolski delavci?
 • Kako komunicirati s starši, ko opažamo, da njihove vzgojne prakse niso v redu?
 • Konkretni primeri iz prakse in razlaga le-teh skozi transakcijsko analizo.

Ego stanja

 • Kaj so ego stanja znotraj transakcijske analize?
 • Kako poteka komunikacija iz različnih ego stanj?
 • Kako si lahko z razumevanjem ego stanj pomagam do učinkovitejše komunikacije?
 • Kako lahko s pomočjo analize ego stanj razumemo svoj primarni način komunikacije in kako ga lahko optimiziramo.
 • Konkretni primeri iz prakse in razlaga le-teh skozi transakcijsko analizo.

Organizacija časa

 • Kje so meje naše odgovornosti?
 • Kako organizirati svoj čas in kako pomagati učencem pri organizaciji njihovega časa?
 • Čemu namenjamo svoj čas in kako to lahko spremenimo?
 • Zakaj struktura časa vpliva na zadovoljstvo z življenjem in kaj je v ozadju.
 • Konkretni primeri iz prakse in razlaga le-teh skozi transakcijsko analizo.

Življenjski skript 

 • Prepričanja, ki nas v življenju ovirajo, od kje izvirajo in kako jih lahko spreminimo?
 • Kako lahko prepoznamo svoj življenjski skript.
 • Konkretni primeri iz prakse in razlaga le-teh skozi transakcijsko analizo.

Igre, ki jih v komunikaciji preigravamo

 • Igre, ki jih preigravamo v komunikaciji z bližnjimi, s sodelavci, s starši in z učenci.
 • Kako se odzvati, da se ne zapletamo v komunikacijske igre?
 • Konkretni primeri iz prakse in razlaga le-teh skozi transakcijsko analizo.

Želiva si, da bi na srečanjih izhajali tudi iz vaših primerov, vprašanj in razmišljanj, zato bodo srečanja zasnovana zelo interaktivno.

IZVAJALKI IZOBRAŽEVANJ 

Neva Strel Pletikos, dipl. ped., prof. soc. asistentka na Pedagoški fakulteti v Kopru, svetovalka s področja Transakcijske analize, NLP Coach, praktik s področja Teorije izbire in že več kot 25 let svetovalna delavka na osnovni šoli.

Kim Pletikos, dipl. psih. (UN), praktik Transakcijske analize

DATUMI SREČANJ

Datumi srečanj so sledeči: 26.9.2020, 17.10.2020, 14.11.2020 in 5.12.2020. Vsa srečanja bodo potekala od 9.00 do 13.00.

KJE BODO SREČANJA? 

Srečanja bodo v Strunjanu, v hotelu Oleander – natančneje v sejni sobi s prekrasnim razgledom na strunjanske soline.

PRIJAVE

Število udeležencev je zaradi narave srečanj, ki bodo zelo praktično naravnana, omejeno na 15 udeležencev.

Prijavite se lahko prek Google obrazca https://forms.gle/PUWaxBWyJVPX2dqg9  ali na e-naslov info@cor.si, z imenom priimkom in podatki plačnika kotizacije.

Prijavljate se na vsa štiri srečanja. Udeležba na posameznem srečanju ni mogoča zaradi oblikovanja zaupnosti v skupini in nadgrajevanja znanj iz srečanja v srečanje.

PRISPEVEK ZA UDELEŽBO 

Vaš prispevek za udeležbo znaša 280 evrov, za vsa štiri srečanja. Vključena sta tudi pogostitev med odmori in gradivo.

Plačilo je mogoče tudi v štirih obrokih. K plačilu celotne kotizacije se zavezujete tudi v primeru, če se katerega od izobraževanj ne boste mogli udeležiti. Odpoved udeležbe po plačilu kotizacije je mogoča do 3 tedne pred izvedbo prvega izobraževanja, kasneje do vračila kotizacije zaradi organizacijskih stroškov, niste upravičeni.

Vsi udeleženci pridobijo potrdilo o udeležbi, ki vam lahko služi pri zbiranju točk za napredovanje.

Začetek

9:00

26.09.2020

Konec

13:00

05.12.2020

Lokacija

Strunjan, Hotel Oleander