Učitelj v novem šolskem letu – kako oblikovati dobro razredno klimo?

Novo šolsko leto vedno prinaša nove izzive. Prinaša tudi željo po napredku, včasih željo po novem zagonu, novih idejah in drugačnemu pristopu, kot smo ga ubirali do sedaj. Gotovo imate pred sabo vizijo o tem, kako se boste lotili poučevanja v novem šolskem letu in če bi to vizijo radi dodelali, morda pridobili nekaj novega znanja, obudili znanje, ki ga že imate in spoznali nekatere učinkovite pristope k vodenju razreda in ustvarjanju pozitivne klime, vas vabimo na izobraževenje z naslovom Učitelj v novem šolskem letu – kako oblikovati dobro razredno klimo? 

NA IZOBRAŽEVANJU BOMO ODGOVARJALI NA SLEDEČA VPRAŠANJA:

Učenci

 • Kaj je pomembno pri prvem stiku z učenci?
 • Katera pravila so nujna že prvi šolski dan in katera lahko določimo kasneje?
 • Kaj je nujno pri postavljanju pravil – doslednost ali vztrajnost?
 • Kakšen je učinkovit vzgojni načrt?
 • Kako vzpostavim avtoriteto v razredu?
 • Načrt tematskih razrednih ur za novo šolsko leto – vsebinsko in časovno.
 • Kako naj vodim razredno uro, da bo učinkovita?
 • Kako naj ob vsej paleti različnih učencev v razredu ohranim svojo energijo?

Starši 

 • Kako pripraviti vzgojno vsebino za starše, da bi me slišali?
 • Kako voditi individualni razgovor s starši v katerem jim moramo sporočiti, da neko negativno informacijo (npr. da njihova vzgoja ni optimalna, da otrok nima mej, da ima težave, …)?
 • Kako komunicirati z agresivnimi starši?
 • Kako pripraviti učinkovit roditeljski sestanek?

Izboljšanje razredne klime s socialnimi igrami

 • Kateri so pomembni dejavniki za vzpostavitev pozitivne razredne klime in kako jo ohranim?
 • Kako zastaviti načrt krepitve socialnih spretnosti pri učencu/učencih?
 • Katere socialne igre nam lahko pomagajo pri vzpostavljanju razredne klime?
 • Katere socialne igre pomagajo pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami/tujcev v oddelek?
 • Katere socialne igre pomagajo pri navajanju na sprejemanje pravil?
 • Sproščanje in zmanjševanje testne anksioznosti pri učencih.

Z udeležbo na izobraževanju prejmete

 • veliko novega znanja,
 • gradivo,
 • pogostitev med odmori,
 • možnost postavljanja supervizijskih vprašanj,
 • možnost svetovanja preko e-pošte tudi po končanem izobraževanju.

KJE IN KDAJ?

Interaktivno izobraževanje bo izvedeno prek spleta (program ZOOM) 25.9.2021 od 9:00 do 15:00

IZVAJALKI

Neva Strel Pletikos, dipl. ped., prof. soc., asistentka na Pedagoški fakulteti v Kopru, specializantka psihoterapije, NLP Coach, praktik s področja Teorije izbire in že več kot 25 let svetovalna delavka na osnovni šoli.

Kim Pletikos, mag. psih., specializantka psihoterapije

KOTIZACIJA IN PRIJAVE

Kotizacija znaša 95 evrov. Prijave sprejemava na info@cor.si ali preko Google obrazca tukaj.

Začetek

9:00

25.09.2021

Konec

15:00

25.09.2021

Lokacija

Zoom