SEMINAR IZ VSEBINE TRANSAKCIJSKA ANALIZA V UČILNICI

Vsebina seminarja

Poglobljeno, skozi vaje in delo na sebi obravnavamo principe transakcijske analize v učilnici.

Slušatelji pridobe veščine, ki so jim v pomoč na osebnem nivoju in v komunikaciji z učenci in starši.

Naučijo se prepoznati svoje odzive, odzive drugih ter tehnike in načne učinkovite komunikacije.

Strunjan, sobota od 9.00 do 14.00.

Začetek

9:00

13.04.2019

Konec

14:00

13.04.2019

Lokacija

Strunjan