SEMINAR IZ VSEBINE TRANSAKCIJSKA ANALIZA V UČILNICI

Vsebina seminarja

Poglobljeno, skozi vaje in delo na sebi obravnavamo principe transakcijske analize v učilnici.

Slušatelji pridobe veščine, ki so jim v pomoč na osebnem nivoju in v komunikaciji z učenci in starši.

Naučijo se prepoznati svoje odzive, odzive drugih ter tehnike in načne učinkovite komunikacije.

Hotel Lavender, Strunjan, sobota od 9.00 do 14.00.

Kotizacija za seminar 12.1. 60 evrov, prijave na info@cor.si

Začetek

9:00

12.01.2019

Konec

14:00

12.01.2019

Lokacija

Hotel Lavender, Strunjan