UČENJE SOCIALNIH VEŠČIN – SOCIALNE IGRE V RAZREDU za Izboljšanje razredne klime

Vedno pogosteje ugotavljamo, da prihajajo otroci neopremljeni s socialnimi veščinami v šolo. Posledica tega je, da so pogosto nemirni, žaljivi, tudi nasilni, ker niso zadovoljene vse njihove želje. Spore rešujejo na nekonstruktiven način, ni ustrezne komunikacije med učenci, nekateri otroci so neprestano v vlogi žrtve, drugi v vlogi nasilnežev, pa spet nekateri v vlogi rešiteljev. Samo pouk je zaradi tega otežen, učitelji pa zelo veliko časa potrebujejo za umirjanje, reševanje sporov, tolaženje, kaznovanje, …

Pravila so pogosto neučinkovita.

Nekaj rešitev ponujamo na našem seminarju.

 1. Kako jasno izraziti pravila in pričakovanja?
 2. Kako izpeljati posledice nesprejemljivega vedenja?
 3. Kako učinkovite so pohvale?
 4. Kdaj in kakšen socialni načrt je učinkovit?
 5. Katere socialne igre pripomorejo k ustvarjanju pozitivne klime, k povezovanju med učenci, katere pripomorejo k sprejemanju pravil?
 6. Kaj pa lahko učitelj poskrbite zase, da boste zadovoljni sami s sabo in s svojim delom? Kje so meje vaše odgovornosti?

Ljubljana, 23. marec 2019 od 9.00 do 15.00 ure

 1. Socialne igre namenjene sproščanju.
 2. Tehnike premagovanja stresa za učitelje.
 3. Socialne igre za oblikovanje pozitivne klime v razredu.
 4. Pričakovanja, pravila, posledice.
 5. Vzgojni načrt.

Pri delu bomo uporabili tehnike nevrolingvističnega programiranja in transakcijske analize.

Kotizacija za seminar znaša 95 evrov, za samoplačnike pa 75 evrov. Prejmete potrdilo o 8 – urni udeležbi na seminarju, pogostitev med odmori in veliko znanja, ki ga boste lahko takoj uporabili v praksi.

Število mest je omejeno. Seminar bom vodila Neva Strel Pletikos, univ.dipl.pedagog, prof.sociologije, NLP coach, TA svetovalec

Vabljeni k prijavi na naslov: info@cor.si z imenom in priimkom ter naslovom šole.

Začetek

9:00

23.03.2019

Konec

15:00

23.03.2019

Lokacija

Ljubljana