TEORIJE IZBIRE, TRANSAKCIJSKE ANALIZE IN NEVROLINGVISTIČENGA PROGRAMIRANJA S POUDARKOM NA PRAKSI

Iskanje odgovorov na vprašanja:

 

Kako spremeniti čustven odziv v komunikaciji s starši ali učenci?
Kako lahko spremenimo samopodobo na izbranem področju?
Kako bolje razumeti sogovornika in bolj učinkovito komunicirati?
Kako ohraniti osebno moč?
Sposobnost »branja sogovornika«?
Kako preživeti v težavnem razredu?
Kako postaviti pravila, da bi jih učenci upoštevali?
Kako naj komuniciram z učencem, ki ima vedenjsko in čustvene težave?
Kako naj pripravim vzgojni načrt?
Kako naj vodim razredno uro, da bo učinkovita?
Kako naj ob vsej paleti različnih učencev poskrbim zase?

Kako pripraviti vzgojno vsebino za starše, da bi me le ti slišali?
Kako voditi individualni razgovor s starši, v katerem jim sporočim, da je njihov otrok razvajen?
Kako komunicirati z agresivnimi starši?
Kako komunicirati s starši in pri tem poskrbeti zase?

 

Srečanja potekajo enkrat mesečno na šoli, dve šolski uri.
V prvem delu se učitelji seznanijo s teoretičnimi izhodišči, v drugem delu pa skupaj rešujemo nastale situacije v komunikaciji z učenci, straši, sodelavci.

Kaj učitelji pridobijo?

– notranjo moč in občutek lastne vrednosti, da so kos situaciji,
– ciljno usmerjeno delovanje,
– energetsko moč, saj so situacije rešljive,
– osebnostno rast in občutek samozavesti in zadovoljstva z učiteljskim poklicem.

 

Seminar bom vodila prof. Neva Strel Pletikos, univ.dipl.pedagog, prof.sociologije, transakcijski analitik – counselor, s končanim dvoletnim usposabljanjem iz realitetne terapije, NLP – praktik coach.

Začetek

10:00

28.06.2017

Konec

16:00

30.09.2017

Lokacija

Termin in lokacija sta poljubna