Učinkovito vodenje razrednih ur in ustvarjanje pozitivne klime

vljudno vabljeni na naše izobraževanje

UČINKOVITO VODENJE RAZREDNIH UR IN USTVARJANJE POZITIVNE KLIME

Dve leti izolacij, karanten, šolanja od doma in na domu so pustili posledice v socialnih odnosih. Pri učencih so pogoste čustvene stiske, stiske v komunikaciji z vrstniki in nasilno vedenje. Komunikacija in življenje v živo sta nekaj popolnoma nekaj drugega kot komunikacija preko virtualnih omrežij.

Opažamo tudi, da se učenci ne znajo učiti, ne poznajo učinkovitih učnih tehnik, učna snov se jim kopiči, psihosomatske težave pa se le še krepijo. Izostajanje od pouka je neizogibno.

Kaj lahko storimo učitelji, da izboljšamo počutje učencev?

Brez vlaganja energije na področje socialnih veščin, omejimo učenčev vsestranski razvoj. To je podlaga za optimalen razvoj naših učencev.

VSEBINE

1. del: VZPOSTAVLJANJE STIKA Z UČENCI IN VZPOSTAVLJANJE PRIJETNE RAZREDNE KLIME (Neva Strel Pletikos)

  • Kako vzpostaviti stik z učenci in zakaj je to pomembno? 
  • Kako lahko spodbujamo medosebne veščine pri učencih? 
  • Kako krepiti socialne veščine in čustveno inteligentnost pri učencih?
  • Spoznali boste konkretne socialne igre, ki jih boste lahko uporabili v razredu
  • Kako oblikovati prijetno razredno klimo.  

2. del: KAKO LAHKO UČENCA NA RAZREDNI URI NAUČIMO TEHNIK UČENJA?

  • Kako vzpostaviti stik z učenci s pomočjo tehnik nevrolingvističnega programiranja. 
  • Spoznali bomo, kako otroke naučimo, da vzpostavijo stik tudi s sošolci, ki jim niso všeč. 
  • Kako učinkovito komunicirati z učenci, starši in sodelavci.
  • Kako učencem predati vsebine kot so: razporeditev časa za učenje, izvenšolske dejavnosti in prosti čas, kaj je intervalno učenje, kako otrok ugotovi kateri učni tip je, kako postati bolj samozavesten, odločen in verjeti vase. 

Udeleženci prejemejo potrdilo o udeležbi, ki jim lahko služi za pridobitev točk za napredovanje.

PREDAVATELJICI

Neva Strel Pletikos, je žena in mama treh, danes že odraslih, zadovoljnih in uspešnih otrok. Je pedagoginja in sociologinja, asistentka na Pedagoški fakulteti v Kopru, specializantka psihoterapevtske smeri Transakcijska analiza, NLP Coach, praktik s področja Teorije izbire in že več kot 25 let svetovalna delavka na osnovni šoli. Vrsto let vodi supervizijske skupine in izobraževanja za učitelje ter izvaja individualna svetovanja na katerih učiteljem pomaga pri oblikovanju učinkovitega in zadovoljujočega pristopa k poučevanju in delu v šolskem okolju. Pri svojem delu integrira spoznanja različnih psihoterapevtskih, psiholoških in pedagoških usmeritev, na ta način ima na voljo velik nabor koristnih orodij za pomoč učiteljem, učencem in staršem. Verjame, da delo v vzgoji in izobraževanju zahteva nenehno osebno rast, radovednost in željo po stalnem napredku. Zaveda se pomena aktivnega »polnjenja baterij« pri poklicih, ki zahtevajo tako predanost kot je poučevanje. Sama svoj vrč z energijo polni prav s predajanjem svojega znanja učiteljem, staršem in učencem izven svojega dela v svetovalni službi.

Jasmina Mazej, po izobrazbi profesorica slovenščine in sociologije. Svoje prve izkušnje pri delu z mladimi je pridobivala že med študijem, ko je vodila mladinske delavnice, telovadbo za malčke in bila vzgojiteljica v koloniji. Že 25 let na osnovni šoli poučuje otroke stare od 12 do 15 let. Je mama zdaj že polnoletnima sinovoma zato zelo dobro ve, da je vzgoja zelo pomembna, včasih tudi zelo naporna za starše. Ravno zato se je odločila, da poveže teorijo in prakso ter svoje znanje in izkušnje posreduje naprej tudi drugim – predvsem učiteljem, staršem in mladostnikom.

Kot učiteljica si je vedno želela svojim učencem ponuditi več, zato je svoje znanje nenehno nagrajevala. Njen interes za medosebne odnose, vzgojo in odraščanje jo je popeljal na pot izobraževanja iz področja Imago terapije in Nevrolingvističnega programiranja. Je NLP Praktik, NLP Mojster, NLP Coach Praktik in NLP Trener.

 

 

KJE IN KDAJ?

Izobraževanje bo izvedeno v živo v čudoviti predavalnici s pogledom na strunjanske soline (hotel Oleander). V kolikor epidemiološke razmere ne bi dovoljevale izvedbe v živo, bomo izobraževanje izvedli prek programa Zoom.

PRIJAVE 

Na izobraževanje se lahko prijavite preko Google obrazcev tukaj ali preko e-pošte (info@cor.si). Število prostih mest je zaradi narave dela omejeno! 

KOTIZACIJA 

Prispevek za udeležbo znaša 95 evrov na osebo, če je plačnik organizacija/šola in 75 evrov na osebo za samoplačnike. V primeru udeležbe večih udeležencev (vsaj 2) iz iste organizacije/šole, nudimo 10 % popust na kotizacijo.

INFORMACIJE

Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo na info@cor.si ali na telefonski številki 041-871-814.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začetek

9:00

23.04.2022

Konec

15:00

23.04.2022

Lokacija

Strunjan/Zoom