V zadnjem obdobju nadgrajujem svoja znanja z znanji Nevrolingvističnega programiranje. Učinkovito postavljanje ciljev, rušenje sider in krog odličnosti so osnova NLP coachinga, ki ga izvajam.

Nevrolingvistično programiranje predstavlja nov pristop k komunikaciji in osebnem razvoju.Temelj Nevrolingvističnega programiranja je sprememba posameznikovega mišljenja tako, da se začne podpirati pri tem kar počne. Posameznik s pomočjo številnih, zelo praktičnih NLP tehnik pridobi samozavest, se znebi negativnih prepričanj, se znebi neučinkovitih navad, se znebi strahu ali fobije, oblikuje in uresniči svoje cilje, spremeni ali izbriše spomin na neprijeten dogodek v preteklosti ali na negativna čustva.

NLP je uporaben na področju komunikacije (javno nastopanje, veščine osebne komunikacije, vodenje), menedžementa in vodenja (učinkovita orodja za vodenje in udejanjanje sprememb), učinkovitosti in kakovosti, prodaje in marketinga (kako učinkovito prepoznati in izpolniti potrebe trga, veščine za sodelovanje in vplivanje), osebnostnih odnosov (ustvarjanje in poglabljanje osebnih razmerij), poklicne rasti in osebnostnega razvoja. Nudi ogromno tehnik s pomočjo katerih lahko posameznik izboljša svoje potenciale učenja ali poučevanja. Uporaben je tudi na področju športa.