Svoja znanja sem nadgradila z izobraževanjem iz Transakcijske analize. Sem praktik Transakcijske analize, poznavanje ego stanj (tako svojih, kot stanj sogovornika) mi pomaga, da je moja komunikacija kvalitetnejša in bolj učinkovita.

Transakcijska analiza obsega teorijo osebnosti in medosebne komunikacije ter iz nje izpeljano psihoterapevtsko metodo. Včasih se je TA uporabljala predvsem kot skupinska psihoterapija, danes pa se pogosto uporablja tudi pri individualni, zakonski in družinski obravnavi. Pogosto je uporabljena tudi na mnogih področjih, kjer so potrebne psihološke in komunikacijske veščine: v psihosocialnem svetovanju, splošni in specialni pedagogiki ter na področju menedžmenta. V pomoč je učiteljem in učencem pri vzpostavljanju učinkovite komunikacije.

Transakcijska teorija temelji na predpostavki, da se realnost mentalno reprezentira v psihi. Tako naj bi obstajali trije pomembni vidiki stvarnosti, ki tvorijo tri glavna polja referenčnega okvirja: polje jaz, polje drugi ljudje in polje svet. Referenčni sistem je sistem predstav o sebi, drugih ali o svetu. Funkcija referenčnega okvirja pa je pripisovanje pomena zunanjim in notranjim dražljajem.

Je notranja reprezentacija stvarnosti in vpliva na to, kako bo šla oseba skozi življenje. Bolj kot je referenčni okvir skladen s stvarnostjo, bolje je. Pomemben del Transakcijske analize so tudi ego stanja. TA govori o ego stanju otroka, odraslega in starša.