Showing 1-10 of 49 results

Posvet za zaposlene v vzgoji in izobraževanju “Učitelj lahko odpre vrata, vstopiti pa mora učenec sam – Motivacija učencev po epidemiji”

07.02.2022
0

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju se moramo zavedati, da imamo vire moči znotraj sebe. Biti moramo slišani, hkrati pa moramo ostati proaktivni. Če se tudi na vaši šoli srečujete z omenjenimi izzivi vas vljudno vabimo, da se nam pridružite na našem strokovnem posvetu. Pripravili smo vsebine, ki jih boste lahko uporabili v praksi in povabili predavateljice, ki vam bodo predstavile tehnike in metode, ki so se v praksi izkazale za učinkovite. Pripravili smo dan za vas. Želimo si, da bi na posvetu  dobili dodatno motivacijo, praktične ideje in občutek, da niste sami. Da bi dobili nov zagon in ohranili prepričanje, da se da in da je vredno. Le okrepljeni z notranjimi viri boste učinkoviti v komunikaciji s starši, učenci in sodelavci.

UČENJE SOCIALNIH VEŠČIN – SOCIALNE IGRE V RAZREDU za Izboljšanje razredne klime

16.01.2019
0

SEMINAR ZA RAZREDNIKE V ŠOLSKEM LETU 2018/2019: KAKO VZPOSTAVITI STIK Z UČENCI IN NJIHOVIMI STARŠI?
Seminar bomo izpeljali 23. marca 2019, od 9.00 do 15.00 ure v Ljubljani.
Seminar bom vodila prof. Neva Strel Pletikos, TA svetovalec, po principih transakcijske analize in realiteten terapije. Seminar bo izrazito praktično naravnan in v delavniški obliki.